ITER mer än halvvägs till första plasmat

ITER från ovan i oktober 2018. Foto: ITER Organization
En av ITER-projektets planerade milstolpar för 2018 uppnåddes i augusti då entreprenörer från projektets europeiska medlemsländer slutförde anläggningsarbetet för den krona av betong som ska ge den 23 000 ton tunga reaktorn stöd underifrån. Foto: ITER Organization

Det internationella fusionsexperimentet ITER:s styrande råd kom vid ett möte den 14 till 15 november fram till att projektet nått nästan 60 procent av vägen till det första plasmat, som är planerat till 2025, samtidigt som man förbereder för att påbörja monteringen av reaktorn.

Då ITER:s styrande råd samlades för att granska ITER-projektets framsteg konstaterades att projektet under de senaste tre åren har fortskridit i rask takt och upprätthållit en robust prestatanda och att ITER:s huvudorganisation tillsammans med medlemsländerna arbetat för att hålla sig till projektets krävande tidsschema och uppfylla de banbrytande tekniska kraven på reaktorn, som är den första i sitt slag.

Sedan januari 2016 har totalt 36 av projektets planerade milstolpar uppnåtts och det görs kontinuerligt stora framsteg när det gäller alla ITER:s viktiga komponenter, system och byggnader. Till exempel slutförde de europeiska medlemsländerna anläggningsarbetet för den betongkrona som reaktorn ska vila på enligt tidsschemat i augusti 2018 och det första vakuumkärlet, som levereras av Sydkorea, är 80 procent färdigt. Ryssland har dessutom tillverkat hela sin andel av supraledarna till de poloidala fältspolarna i ITER:s magnetsystem medan Indien är nästan färdiga med tillverkningen av kryostatens undre cylinder och bas.

ITER:s styrande råd noterade också de åtgärder som pågår för att förbereda för den kommande monteringsfasen. Reaktorns komponenter anländer idag med ökande frekvens och installationsarbetet kommer att fortsätta under det kommande året inför starten av den fullskaliga monteringen av reaktorn 2020.