Reportage

Under våren hamnade Hitachi Energys svenska division i fokus med en rekordaffär, men kraftteknikföretaget är inte det enda teknikföretag i Sverige som röner stor framgång i vindkraftsbranschen. I skuggan av svensk energidebatt har Sverige blivit världsledande på teknik och kraftöverföringsutrustning...

Den globala listan över havsbaserad vindkraft under utveckling växte med 500 GW under 2022, och uppgår nu till totalt 1250 GW enligt forskning från Renewables Consulting Group. I Sverige uppgår årsproduktionen av havsbaserad vindkraft till endast 0,6 TWh, men intresset för att bygga vindparker i...