Reportage

Biogasproduktion är det område som nationellt sett fått mest stöd genom Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, vilket motsvarar en ökning på 80 procent. I Värmland har fyra lantbruksföretag sökt klimatinvesteringsstöd för biogas- och elproduktion. - Det känns positivt...

Det norrländska klimatet med mörka vintermånader, snö och kyla låter inte som idealiska förhållanden för att producera el med hjälp av solceller, men forskning visar att förutsättningarna faktiskt är bättre än vad man kan tro. Det är budskapet som Piteå Science Park genom projektet Arctic Solar vill...