Reportage

Det svenska transmissionsnätet, som utgör grunden för landets elförsörjning, består idag av cirka 16 000 kilometer kraftledningar, drygt 175 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström. Förutom att många av dessa ledningar och stationer börjar närma...

För närvarande står fastighetssektorn inför stora utmaningar när det gäller energianvändning och energihantering. En lösning för att få kontroll på detta kan vara digitalisering. AV: ULF SEIJMER | FOTO: ISTOCKPHOTO DIGITALISERINGEN ÄR I FULL GÅNG Hyresgäster och fastighetsförvaltare förväntar sig...