Reportage

Med villkorade anslutningsavtal kan vi snabba på utbyggnaden av solenergi i Sverige utan att behöva vänta på långsamma elnätsprocesser. Av: Gustav Alberius Head of M&A and Business Development, Turn Energy Ingen i energibranschen kan ha undgått utmaningarna som finns med det svenska elnätet. För att...

Svensk solcellstillverkning andas optimism. Med ett stort miljonstöd från EU Innovation Fund ska tillverkaren Midsummer investera i en ny fabrik. Samtidigt lanserar Göteborgsföretaget Raymond en världsunik lösning för prefabricerade solcellstak. Text: Pierre Eklund Foto: Midsummer/ Johan Marklund...