Kärnkraft

Finländska strålsäkerhetscentralen Stuk beviljar driftstillstånd för Industrins Krafts nya kärnkraftsenhet OL3 i Euraåminne. I ett utlåtande till Arbets- och näringsministeriet säger Stuk att det inte finns några hinder för tillståndet, reaktorn är säker att använda. Slutligt beslut fattar...
Professor Benjamin J. B. Nyarko, generaldirektören för Ghana Atomic Energy Commission (GAEC), meddelade nyligen att Ghana är på väg att skaffa sig ett kärnkraftverk. - För närvarande handlar det om att avsluta fas nummer ett, vilket i första hand innebär att vi bör besluta om ett kärnkraftsprogram,...