Kärnkraft

Ledare från kärnkraftsindustrin i Europa har publicerat ett manifest där de anger sina prioriteringar för den nya EU-kommissionen. De betonar att kärnkraft spelar en avgörande roll för att förse EU med säker och prisvärd energi. Nyligen valde EU-medborgarna 720 ledamöter till nästa Europaparlament...

Bill Gates, grundaren av Microsoft, har genom sitt start-up Terrapower börjat bygga mindre kärnreaktorer som ett alternativ till naturgas. Projektet inleddes på platsen för ett tidigare kol-kraftverk i Wyoming, USA. Gates, som är en av världens rikaste personer, planerar att investera flera...