Kärnkraft

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), ansvarig för byggandet av Polens första kärnkraftverk, har gått med i så kallade Ömsesidiga Försäkringsföreningen (TUW) hos den polska Ömsesidiga Försäkringsinstitutionen (PZUW). Detta beskrivs som ett viktigt steg för att tillhandahålla försäkringsskydd för...

Argentinas ambitiösa RA-10 forskningsreaktor är nu till 80 procent färdigställd, med installationen av reflektortanken som ett avgörande steg mot slutförandet. Under ett besök vid anläggningen berömde utrikesminister Diana Mondino de framsteg som gjorts och lovade fortsatt stöd till...