Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Kärnkraft

Fortums Lovisa kärnkraftverk i södra Finland öster om Helsingfors. Foto: Fortum
Fortums Lovisa kärnkraftverk i södra Finland öster om Helsingfors. Foto: Fortum

Fortum planerar att lämna in ansökan om förnyat tillstånd för Lovisa kärnkraftverk

Drifttillstånden för de två kärnreaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk i Finland löper ut år 2027 och 2030.

Det är ännu osäkert om Fortum kommer att ansöka om förnyat tillstånd, men ur Fortums svar till Svenska Yle kan man utläsa att det är sannolikt att en ansökan lämnas in under nästa regeringsperiod.

- Vi har investeret mycket i Lovisa kraftverk, nästan 100 miljoner euro per år, under de senaste åren, för att hålla dem i tekniskt gott skick, säger Esa Hyvärinen, pr-ansvarig direktör på Fortum, till Svenska Yle.

Foto:TVO.
Foto:TVO.

Drifttillstånd beviljat för kärnkraftverk Olkiluoto 3

Finländska strålsäkerhetscentralen Stuk beviljar driftstillstånd för Industrins Krafts nya kärnkraftsenhet OL3 i Euraåminne.

I ett utlåtande till Arbets- och näringsministeriet säger Stuk att det inte finns några hinder för tillståndet, reaktorn är säker att använda. Slutligt beslut fattar statsrådet.

Utlåtandet är baserat på en omfattande säkerhetsbedömning.

I bedömningen har Stuk beaktat både anläggningens tekniska och strukturella säkerhet och kärnkraftsbolagets organisation samt dess förmåga att driva anläggningen på ett säkert sätt.

Annons