Kärnkraft

Studsvik har tecknat ett avtal med IFE om lastningsutrustning, transport, hanteringsutrustning, undersökning och förbehandling av kärnbränsle från försöksreaktorn JEEP I i Kjeller. Denna affärsmöjlighet har tidigare kommunicerats men avtalet är nu signerat. Kärnbränslet förvaras sedan lång tid i ett...
Shearwater och Nuscale undertecknade nyligen ett samförståndsavtal för att undersöka projektets realiserbarhet. Shearwater Energy Ltd., är ett brittiskt hybridrenergiföretag, som utvecklar idag vind-SMR-projekt (Small Modular Reactor) och bedriver vätgasproduktion i norra Wales. Shearwater har också...