Kärnkraft

Energoatom och Cameco har tecknat avtal som omfattar leverans av ukrainskt uran och produktion av kärnbränsle till kärnkraftverk i Ukraina. Energoatoms president Petro Kotin och Camecos president Tim Gitzel undertecknade avtalen i London vid ett evenemang som deltogs av Storbritanniens ambassadörer...

Vattenfall startade i juni 2022 en förstudie kring små modulära reaktorer (SMR) i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Som en del av förstudien tar Vattenfall nu ett antal viktiga steg med ambitionen att ha den första reaktorn i drift i början av 2030-talet.