Kärnkraft

Så här kan man sammanfatta svensk kärnkraft, från R1:an vid KTH på 1950-talet och fram till idag 2023 och vidare. Kurvan tar inte hänsyn till kortare driftavbrott.

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Det visar en Novusundersökning som genomförts våren...