VIDEO: Electrifying Sweden – premiäravsnitt om omställningen till elfordon

Videoproducent : Anders Grudd

Avsnitt 1: I detta första avsnittet av Electrifying Sweden ger Mats Larsson och Jan Blomgren en övergripande bild av utmaningarna kring omställningen till elfordon och belyser viktiga frågor som inte fått så mycket uppmärksamhet.

Electrifying Sweden kommer i flera avsnitt per år att belysa olika aspekter av omställningen till elfordon, en mycket stor omställning som kommer att påverka många olika områden i samhället. Videoproducent : Anders Grudd
Klicka här! https://www.youtube.com/watch?v=oEvMb0zgbW8

c