Bio-CCS i fokus - Svebio välkomnar grönt ljus från EU

Stockholm Exergi. Foto: Martin Lidell

Den 2 juli gav EU-kommissionen grönt ljus för det svenska statliga stödet för att infånga, avskilja och lagra biogen koldioxid (bio-CCS). Beslutet är en viktig milstolpe för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2045 och EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Det möjliggör också för svenska företag att positionera sig som ledare inom detta område.

Anna Törner, vd på Svenska bioenergiföreningen (Svebio), välkomnar snabbheten i kommissionens beslut och betonar att det ger ekonomisk trygghet för företag genom att möjliggöra omvända auktioner för att fördela 36 miljarder kronor fram till 2046. Dessa medel är avgörande för att bygga fullskaliga bio-CCS-anläggningar.

Efter sommaren kommer Energimyndigheten att starta den första utlysningen för att fördela stödet via omvända auktioner, där lägsta kostnad per lagrad ton koldioxid från förnybara källor är avgörande för att vinna kontraktet.

Svebio understryker att det inte räcker med att minska utsläppen, utan att det även krävs att fånga in och lagra koldioxid för att effektivt bekämpa klimatförändringarna. Många svenska företag, särskilt inom fjärr- och kraftvärmesektorn, visar stort intresse för bio-CCS, vilket stärks av EU-kommissionens och Energimyndighetens positiva besked.

Framtidsutsikterna för bio-CCS i Sverige är lovande, med en bedömd potential på minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år mot 2045, baserat på landets tillgångar på skogsråvara och industrier med stora punktutsläpp. Sverige siktar inte bara på att möta sina egna behov utan även att bli en nettoexportör av negativa utsläpp och hållbara kolbaserade produkter.

Svebio ser också fram emot att få positiva besked från EU-kommissionen angående skattebefrielse för biogas, vilket ytterligare skulle stödja utvecklingen av hållbara energilösningar i Sverige.