Swedfund investerar 10 miljoner USD i Indonesiskt solkraftsföretag

Foto: Justin Lim / Unsplash

Swedfund, Sveriges utvecklingsfinansiär, har investerat 10 miljoner US-dollar i Xurya, ett innovativt solkraftsföretag i Indonesien. Investeringen är en del av en finansieringsrunda på totalt 55 miljoner US-dollar, ledd av Norfund, Norges motsvarighet till Swedfund.

Detta är Swedfunds första aktieinvestering i förnybar energi i Indonesien, ett land som spelar en nyckelroll i det globala arbetet mot klimatförändringar. Med över 250 miljoner invånare – den fjärde största befolkningen i världen – är Indonesien en betydande producent och konsument av energi. Xurya erbjuder företag i hela landet möjligheten att installera solpaneler utan initiala kostnader, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp, nya arbetstillfällen och en hållbar ekonomisk utveckling.

– Investeringen i Xurya markerar en viktig milstolpe för Swedfund när vi ökar vårt fokus på förnybar energi och utsläppsminskning i Sydostasien. Genom att stödja innovativa företag som Xurya, kan vi påskynda övergången till en hållbar energiframtid, säger Maria Håkansson, vd för Swedfund.

– Vi är stolta över att samarbeta med Xurya i vår första aktieinvestering i Indonesiens förnybara energisektor. Med ett tydligt uppdrag att bekämpa klimatförändringar i ett land med höga utsläpp och fokus på mätbara effekter, ser vi fram emot att aktivt bidra till en hållbar utveckling för både människor och miljö, säger Gunilla Nilsson, Investeringschef för Energi och Klimat på Swedfund.

Hittills har Xurya utvecklat över 170 solkraftsprojekt i Indonesien. Xuryas solkraftssystem har bidragit till att undvika koldioxidutsläpp motsvarande 152 000 ton per år och skapat mer än 1 600 gröna jobb. Med kapitalet från denna finansieringsrunda förväntas företaget minska koldioxidutsläppen med ytterligare 370 000 ton per år.

Genom sitt aktiva ägande avser Swedfund att stärka Xuryas kapacitet att hantera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade frågor. Swedfund främjar hållbart värdeskapande genom att uppmuntra anständiga arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner, säkerställa att investeringen är i linje med Parisavtalet samt öka jämställdheten inom företaget och dess värdekedjor.

Swedfunds investering stödjer Indonesiens övergång till en koldioxidfri ekonomi.