Betydande säkerhetsrisk: Ryssland levererar fortfarande bränsleelement till 19 kärnkraftverk i EU

Flygbild av kraftverksområdet. I förgrunden syns det idag nedlagda kärnkraftverket i Lingen. Foto: Wikipedia Common Lic, kredit: Krd - Via Media Viewer

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har diskussionerna om beroendet av rysk energi intensifierats. Trots detta kan västvärlden inte helt bryta med Ryssland, särskilt inte inom kärnkraftssektorn. Ryssland levererar fortfarande bränsleelement till 19 kärnkraftverk i EU. Nu överväger flera länder en alternativ produktion i Tyskland.

Trots den ryska invasionen fortsätter affärerna med Ryssland. Rysk naturgas flödar fortfarande till EU, även om detta planeras upphöra senast 2027.

På samma sätt är det med kärnbränslen: 19 kärnkraftverk i EU är beroende av ryska bränsleelement. Länder som Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovakien och Finland får dessa från Rosatom. Enligt rapporter står kärnkraften för över 30 % av elproduktionen i Tjeckien och Bulgarien, och över 50 % i Slovakien. Utan Rosatom skulle dessa länder inte kunna upprätthålla sin energiförsörjning.

Företaget Advanced Nuclear Fuels (ANF) planerar att tillverka bränsleelement för östeuropeiska kärnkraftverk av sovjetisk typ för att minska beroendet av ryska leveranser. Det franska moderbolaget Framatome siktar på ett samarbete med ett dotterbolag till den ryska statskoncernen Rosatom.

Europa beroende av Ryssland: Plan för tillverkning av ryska bränsleelement

För detta ändamål har det franska kärnkraftskoncernen Framatome bildat Save-konsortiet, som består av 17 partners, främst kärnkraftverksbyggare och operatörer från sju EU-länder samt Ukraina. Målet är att etablera en produktion av ryska bränsleelement i den tyska staden Lingen. Rosatom har godkänt licenstillverkningen.

Tyskland dröjer med tillstånd

Projektet i Lingen har dock stött på hinder. Delstaten Niedersachsens miljöminister Christian Meyer (Gröna) är orolig för att licenstillverkningen skulle öka beroendet av Ryssland. Trots att ansökan från Framatome lämnades in för 27 månader sedan, är det fortfarande oklart när ett tillstånd kan beviljas.

- Sabotage, spionage, möjligheten till massivt inflytande på en systemrelevant europeisk kärnkraftsindustri måste alltid kunna uteslutas. Därför är vi i nära kontakt med federala myndigheter, säger Meyer till tv-sändaren NDR.

- Jag kan bara varna för att låta Ryssland komma in i bränsleelementproduktionen, vilket skulle befästa istället för att minska beroendet.

Framatome väntar på tillstånd – utlåtande bekräftar tyska miljöministerns oro

Kärnkraftsrättsexperten Gerhard Roller från Fachhochschule Bingen levererade ett utlåtande till det tyska miljöministeriet (BMUV), som menar att Rosatoms medverkan kan utgöra en fara för "inre och yttre säkerhet". Enligt Welt kan därför tillståndsmyndigheten, representerad av miljöministern Meyer, neka tillståndet.

- Rollers utlåtande på uppdrag av BMUV bekräftar vår bedömning att det nära samarbetet med Putins kärnkraftskoncern Rosatom kan utgöra en betydande fara för Europas inre och yttre säkerhet, säger Meyer. - Rollers utlåtande är därför en viktig del av det pågående tillståndsförfarandet.

Lugnande besked från expert: Företaget kan starta utan statligt tillstånd

Miljöministeriets oro grundar sig på antagandet att Rosatoms medarbetare skulle ha tillgång till fabriken i Lingen. Detta förnekar dock platschefen Andreas Hoff direkt.

- Ingen Rosatom-medarbetare behöver tillträde till vår anläggning, och så kommer det att förbli, säger Hoff.

Dessutom har förvaltningsrättsexperten Wolfgang Ewer granskat utlåtandet och ger nu ett lugnande besked. Enligt rapporten, där Ewer ofta varit expert för det atomkritiska miljöministeriet, ställer sig nu på Framatomes sida. Detta är ett bakslag för miljöministern Meyer. Om alla kriterier i atomlagen är uppfyllda, har företaget rätt till statligt tillstånd.

Källa: Tidningen Merkur