Ei - elmarknaden vecka 26

Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

Sjunkande spotpriser i SE1, SE2 och SE3.

Systempriset minskade med 20 procent jämfört med föregående vecka och veckogenomsnittet landade på 27,1 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 15 procent, med ett genomsnitt på 21 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 29 procent, med ett veckogenomsnitt på 21,2 EUR/MWh, medan SE4 såg en ökning av spotpriset med 5 procent, med ett veckogenomsnitt på 64,4 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol sjönk med 4,2 procent, med ett veckogenomsnitt på 106,4 USD/ton. Oljepriset steg med 0,8 procent och veckogenomsnittet landade på 85,8 USD/fat. Gaspriset minskade med 0,6 procent, med ett veckogenomsnitt på 34,3 EUR/MWh.

I Sverige ökade tillgänglig kärnkraft till 74 procent, vilket är en ökning med 11,4 procent jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Norden sjönk med 4 procent jämfört med föregående vecka.

Se rapporten i sin helhet HÄR!