Väderförhållanden och prisvariationer - Nya trender på elmarknaden

Bild: Energiföretagen

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige varit mellan 20 och 30 procent lägre än föregående år. Samtidigt har både elproduktionen och elanvändningen ökat med 6–7 procent. Antalet timmar med negativa elpriser har också ökat, enligt de preliminära siffrorna från Energiföretagens färska halvårsstatistik.

Eftersom storskalig lagring av el ännu inte är ekonomiskt genomförbart, påverkas spotpriset av aktuella förhållanden som bränslepriser, vindförhållanden och nederbörd. I Norden, där vatten- och vindkraft utgör en betydande del av energimixen och där en stor del av elen används till uppvärmning, spelar väderförhållanden en avgörande roll. Globala bränslepriser och priset på utsläppsrätter påverkar också elpriserna.

En ökad andel vind- och solkraft leder till att elpriserna varierar mer frekvent än tidigare, vilket är en effekt av den ökade produktionen från förnybara källor.

Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker på Energiföretagen, kommenterar: "Tillrinningarna i Norden har varit över 10 procent högre i år och vindkraftproduktionen har ökat med nästan 20 procent enligt preliminära siffror. Dessutom har den stora utbyggnaden av solkraft i länder som Nederländerna och Tyskland bidragit till många timmar med negativa elpriser. Det här påverkar lönsamheten för vind- och solkraft genom kannibaliseringseffekten och utmanar investeringar även inom andra energiproduktioner."