Helen väljer Sweco som partner för vätgasproduktionsanläggning

Foto: Micah Hallahan / Unsplash

Helen, ett finskt energibolag, har valt Sweco som sin partner för EPCM (Engineering, Procurement, and Construction Management) vid implementeringen av deras första anläggning för produktion av grön vätgas. Produktionen av vätgas beräknas starta under 2026 med syftet att leverera till sektorn för tunga transporter. Spillvärmen från produktionen kommer att integreras i Helens fjärrvärmenätverk, vilket förväntas öka anläggningens energieffektivitet till över 90 procent.

Helen är en av de ledande energioperatörerna i Finland och har ett långvarigt samarbete med Sweco, som bland annat har agerat som partner inom ingenjörs-, upphandlings- och byggentreprenader i flera projekt för fjärrvärme och kylanläggningar. Den nya anläggningen, kallad 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub, representerar Helens första satsning på vätgas och är avsedd att fungera som en pilotanläggning med en kapacitet på cirka tre megawatt.

Thomas Hietto, vd för Sweco Finland, betonar det framgångsrika samarbetet och Swecos breda expertis inom vätgasområdet, vilken har byggts upp genom många projekt i Finland och Europa. Samarbetet syftar till att stödja Helens mål om koldioxidneutralitet och den pågående gröna omställningen.

Sweco som EPCM-partner har ansvaret för att planera projektets infrastruktur, inklusive arkitektur, byggnadsteknik, och anläggningsdesign, samt för projektledning, upphandlingar och platsledningstjänster. Själva elektrolysanläggningen och dess utrustning designas och installeras av en annan samarbetspartner.

Sari Mannonen, SVP för New Business and Hydrogen på Helen, framhåller vätgasens strategiska betydelse inom Helens nya strategi och deras åtagande att investera i vätgasverksamheten. Hon uttrycker entusiasm över att fortsätta det framgångsrika samarbetet med Sweco genom att tillsammans bygga Helsingfors första anläggning för produktion av grön vätgas.

Inom energiomställningen stödjer Sweco sina kunder genom en omfattande expertis inom förnybar energiproduktion, elnätets utbyggnad, effektiv energianvändning, teknikutveckling såsom energilagring och vätgas, samt koldioxidinfångning och -användning (CCS och CCU).