Regeringen nära att godkänna Sveriges största havsbaserade vindkraftspark

Foto: Skyborn

Länsstyrelsen i Gävleborgs län rekommenderar att regeringen godkänner Skyborns ansökan att bygga den havsbaserade vindkraftsparken Eystrasalt. Skyborn välkomnar detta besked, vilket ses som avgörande för att möta det växande elbehovet både i Sverige och särskilt i Gävleborgsregionen.

Skyborn Sweden (Skyborn) har ansökt om tillstånd att bygga Eystrasalt, beläget cirka 60 km från Gävleborgskusten nära Hudiksvall. När vindkraftparken är fullt utbyggd kan den producera 15 TWh el årligen, vilket gör Eystrasalt till en av de största havsbaserade vindparkerna som föreslagits av en länsstyrelse hittills. Denna tillförsel skulle utgöra mer än 10 procent av Sveriges nuvarande elanvändning och adresserar det ökande elbehovet i Gävleborgsregionen, där efterfrågan förväntas mer än fördubblas till 2045 på grund av industrins övergång till eldrift och nya etableringar som kräver grön el.

Under 2023 gav regeringen Länsstyrelsen i Gävleborg i uppdrag att förbereda ansökan för Eystrasalt, och idag har Länsstyrelsen rekommenderat att projektet bör godkännas. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut i ärendet.

Niclas Broman, vd för Skyborn Sweden, välkomnar beskedet från Länsstyrelsen och understryker vikten av att regeringen hanterar ärendet effektivt för att möta både kortsiktiga och långsiktiga behov inom industrin.

Framtida årtionden förväntas elanvändningen i Sverige och Gävleborgsregionen minst fördubblas, med en särskild fokus på att elektrifiera den tunga, energiintensiva industrin och stödja nya företagsetableringar. Tillgången till fossilfri el är avgörande för att stödja industriella planer och för att Sverige ska uppnå sina mål om nettonollutsläpp till 2045.

Om Eystrasalt Offshore:

  • Effekt: 3 900 MW
  • Produktion: Cirka 15 TWh el per år
  • Plats: Bottenhavet, cirka 60 kilometer från Hudiksvallskusten
  • Ansökan: Tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (EEZ)