Innovativa kapslingar med lägre klimatavtryck ger långsiktigt hållbara kabelskåp

Kabelskåpen är en central del av elsystemet och vi jobbar ständigt med att förbättra våra produkter i hållbar riktning, säger Pia Linusson, Produktchef Kabelskåp & Fördelningscentraler på ABB.

Genom att använda zink med extra låg klimatpåverkan i plåten på sina kabelskåp och fördelningscentraler sänker ABB produkternas totala miljöpåverkan. Både som producent och kund gäller det att se över hela värdekedjan, menar Pia Linusson på ABB, och välja produkter, material och tjänster som både har lågt klimatavtryck i sig samt är driftsäkra och energieffektiva över tid.

– I Norden har ABB tagit ett aktivt steg mot att möta kundernas ökande efterfrågan och krav på mer hållbara produkter och lösningar. Ett exempel på detta är zinken i kapslingarna till ABB:s kabelskåp, säger Pia Linusson, produktchef Kabelskåp & Fördelningscentraler på ABB.

Zink används för att skydda stålplåten i kabelskåpen och fördelningscentralerna mot korrosion och förlänga dess livslängd. På fabriken i Alingsås, där ABB tillverkar de två systemen för kabelskåp, Kabeldon och CEWE, doppas kapslingen till skåpen i ett varmt zinkbad och får då en skyddande ytbeläggning.

Berätta om den nya mer hållbara zinken

– Det är en så kallad Low-Carbon zink, alltså zink som har producerats med ett lägre koldioxidavtryck. Vid zinkproduktion är det framför allt koldioxidutsläppen man vill få ner och den typ av zink vi nu använder har ett av världens lägsta koldioxidavtryck, utsläppen är cirka en fjärdedel jämfört med branschgenomsnittet för zink. Det här innebär en betydande minskning vad gäller våra produkters totala miljöpåverkan och det är viktigt.

För att få en tydlig bild av en produkts klimatpåverkan och energieffektivitet under hela dess livscykel, är det bra att som kund efterfråga en miljövarudeklaration (EPD) för produkten.

– Allt fler företag kräver idag detaljerad miljödata för att det ska bli affär – och det är något som ABB välkomnar. Vi vill se högre ställda hållbarbarhetskrav på leverantörer inom energibranschen, säger Pia Linusson.

bild
Kabelskåp måste klara såväl fina sommardagar som snö, regn och blåst. ABB utför fler och strängare tester än vad som krävs i de olika internationella standarderna för kabelskåp. Foto: ABB

Kabelskåpen – de osynliga vardagshjältarna i vårt elsystem

Kabelskåpen är de osynliga vardagshjältarna i vårt elsystem. Designade för att inte synas i miljön men helt avgörande för vårt digitaliserade samhälle och för att elsystemet ska fungera. Det är egentligen först när de inte fungerar som vi märker dem.

– Driftstopp till följd av strömavbrott kostar enorma pengar för såväl de drabbade företagen och elnätsföretagen som samhället i stort. För att få till ett robust och hållbart nät krävs det att dessa viktiga delar genomgår så tuffa och realistiska tester som möjligt.

Visst finns det standarder för kabelskåp som tillverkare måste uppfylla?

– Absolut, och ABB har valt att uppfylla mer än de ingående minimikraven. Vi gör fler och mer rigorösa tester än vad som krävs för att se till att våra system är helt driftsäkra. Dessutom samtestar vi alltid den ingående utrustningen, eftersom vi erbjuder kompletta system.

De internationella standarderna som finns definierar vilka krav kabelskåpen måste uppfylla för att fungera i olika miljöer och vara personsäkra. Och det är stor skillnad på de lägsta kraven och de för exempelvis arktiskt klimat, eller miljöer där säkerheten behöver vara extra hög.

– Det är viktigt att beställarna tar sig tid att förstå de olika standarderna och kraven samt att noggrant läsa igenom vilka tester tillverkaren har genomfört. För kabelskåp som ska placeras i offentliga miljöer, som exempelvis lekplatser, är det avgörande att skåpet har genomgått tuffa tester för att säkerställa att de elektriska delarna på insidan inte är åtkomliga.

Kan du berätta om något sådant test?

– För den högsta standarden, de som ska klara arktiskt klimat, gör vi exempelvis ett slagtest där en 15 kilo tung stålkula släpps på skåpet för att se att det inte ger vika. Hela systemet måste klara fysisk påverkan, även dörrarna, och inte minst innanmätet med skenor och klämmor, om jorden skulle tappas riskerar skåpet bli strömförande. Därför är det viktigt att alltid samtesta hela systemet och att göra det så realistiskt som möjligt.

Lokal närvaro och utveckling i nära samarbete med kunderna

Hållbarhet, säkerhet och kostnadseffektivitet innebär även att utveckla distributionssystem för lågspänningsapplikationer som är kompatibla över tid samt så enkla och funktionella som möjligt att jobba med.

– Även om våra system och kabelskåp har mycket lång livslängd så sker det produktutveckling hela tiden och kunden ska ha möjlighet att enkelt och lätt uppgradera. De ska inte behöva byta ut hela kabelskåpet för att viss ny utrustning inte längre passar. Att ABB:s produkter är kompatibla över tid har också med hållbarhet att göra, liksom att ABB som företag har funnits i över 140 år och kommer att vara kvar även i framtiden.

I fabriken i Alingsås producerar ABB kabelskåp och fördelningscentraler till den nordiska marknaden. För svenska företag innebär detta en rad fördelar, berättar Pia Linusson:

– Det ger snabba leveranstider och bra kundsupport samt teknisk hjälp. Jag tror också närproducerade varor och lokal närvaro blir allt viktigare. ABB:s säljkår täcker hela Sverige, vilket ger trygghet och kontinuitet, särskilt i tider som dessa med oroligheter runt om i världen.

bild
På ABB:s fabrik i Alingsås sker all produktion och utveckling av de två systemen för kabelskåp, Kabeldon och CEWE. Här finns produkterna också utställda att se på för kunderna. Foto: ABB
bild

Kontakt

Pia Linusson
Produktchef Kabelskåp & Fördelningscentraler, ABB Electrification Sverige
pia.e.linusson@se.abb.com
+46 72-575 40 10