Kommersialisering av energiinnovationer ska främjas av ny upphandling

Bild: Melanie Magdalena/Unsplash

Energimyndigheten har en ny upphandling som syftar till att främja kommersialisering av energiinnovationer. Upphandlingen vänder sig till innovationsmiljöer såsom inkubatorer, science parks, tillväxtacceleratorer och andra motsvarande organisationer. Sista ansökningsdag är 2021-03-01 klockan 23:59.

Uppdraget kommer att pågå i totalt 3 år med en budget på 1 500 000 kronor per år för respektive avtal. Energimyndigheten sätter värde i många olika aspekter för att hitta de bäst lämpade utförarna, bland annat aktörskonstellationen som söker, projektledare som samordnar uppdraget och aktiviteterna som avses genomföras under upphandlingens tre år.

Källa: Energimyndigheten