Sala-Heby Energi Elnät satsar på renoverade brytare och nya innovativa reläskydd

När det var dags att uppgradera fyra av sina fördelningsstationer byggda på 1980-talet valde Sala-Heby Energi Elnät att köpa in nya avancerade reläskydd och renovera de gamla brytarna hos ABB:s serviceverkstad i Västerås. På bilden: Andreas Olsson, driftchef på SHEAB.

Driftsäkerhet och bra tillgänglighet är helt avgörande för elnätsföretag. Efter att ha renoverat ett femtiotal brytare med bra resultat hos Sala-Heby Energi Elnät har ABB nu även fått förmånen att uppgradera SHEAB:s reläskydd till den allra senaste tekniken.

- Det är verkligen roligt att vi även fått förtroendet att uppgradera SHEAB:s reläskydd i fyra av deras fördelningsstationer. Med de nya intelligenta reläskydden får SHEAB tillgång till en hel rad nya tekniska innovationer som gynnar både driftsäkerhet och underhåll, säger Per Winther, Produktspecialist för mellanspänning på ABB Electrification.

Sala-Heby Energi Elnät, SHEAB, är ett helägt dotterbolag till Sala-Heby Energi och verkar i huvudsak i Sala och Heby kommuner, några mil norr om Västerås. Runt 14 000 elnätkunder är beroende av de kan leverera el och värme dygnet runt och att elnäten med tillhörande utrustning är i toppskick.

bild
Ställverken i serien Safesix från ABB är ett av Sveriges vanligaste ställverk med uppåt 20 000 installerade enheter under åren 1984–2002.

- Vi var väldigt nöjda med renoveringen av brytarna som ABB gjorde. Genom de nya mer avancerade reläskydden som nu installeras säkrar vi upp oss för många år framåt och kan bättre möta nya utmaningar i näten, säger Andreas Ringvall, elnätschef på SHEAB.

bild
Andreas Ringvall, elnätschef på SHEAB.

Stort behov av uppgradering i Sverige
Ställverken som de aktuella brytarna och reläskydden sitter i hos Sala-Heby Energi Elnät är av typen Safesix. De här ställverken är några av ABB:s mest beprövade och använda produkter och lanserades för fyrtio år sedan. Fram till 2002 då produktfamiljen Safesix togs ur produktion har ABB levererat runt 35000 sådana ställverksfack, varav hälften i Sverige. Och de utgör än idag en viktig del i svenska kraftanläggningar.

bild
Med ABB:s reläskydd i produktfamiljen Relion® får kunden framtidssäkrad övervakning, mätning och styrning av sitt elkraftsystem. Det visuella gränssnittet och möjligheten att lägga till exempelvis enlinjescheman samt att skyddet är lätt att jobba med på plats.

- Vi uppskattar att ungefär hälften av de ställverken fortfarande är i drift. Så det finns ett stort behov av underhåll och uppgradering av både skåpen i sig och all ingående utrustning för att säkra driften även framöver, säger Per Winther.

ABB erbjuder här tjänsten Ställverksrevision där ABB:s personal besöker kundens anläggning och gör en utförlig statusgenomgång av hela ställverket och all ingående utrustning. De justerar, reparerar och lämnar råd om framtida åtgärder och underhåll.

- Genom att kontinuerligt utföra underhåll säkerställer kunden både fortsatt hög personsäkerhet och tillgänglighet. Och så förlänger man inte minst livslängden på sin investering, säger Per Winther.

Revisionen av Safesix-ställverken kan också kompletteras med ABB:s livscykelanalys som ger en samlad bild av kraftanläggningens tillstånd. Och med ABB:s övriga underhållstjänster.

Ny generation smarta reläskydd

Hos Sala-Heby Energi Elnät ska ABB nu byta ut totalt 46 reläskydd utslaget på fyra fördelningsstationer, berättar Andreas Olsson, driftchef på SHEAB.

- Ungefär 75 procent av utbytet är nu klart. Vi började hösten 2023 med de två största stationerna, i Heby och Morgongåva, och ska nu fortsätta med två mindre stationer i Sala kommun.

Varför uppgraderar ni till nya reläskydd just nu?

- Skydden är helt enkelt väldigt gamla, från 1980-talet, och det börjar bli svårt att få tag i reservdelar. Vi ville helt enkelt försäkra oss om att vi har bra skydd som också kan ge oss mer information, även på distans, säger Andreas Ringvall.

Reläskydden som installeras är av typen REF615, från produktfamiljen Relion®. En serie intelligenta reläskydd för skydd, kontroll, mätning och övervakning av elkraftsystem hos elnätsbolag och industri. Den stora grafiska displayen gör det lätt för tekniker på plats att få detaljerad information och kunden kan lägga till egna funktioner.

bild
Per Winther, produktspecialist för mellanspänning på ABB Electrification, framför ett ställverk med den vakuumbrytare VD4 som ersätter HPA och med ett reläskydd ur Relion-serien.

 - De här nya avancerade reläskydden medför en helt annan kontroll och tillförlitlighet. Nu vet kunden kontinuerligt statusen för utrustningen och kan bedriva ett mer effektivt händelsebaserat underhåll, säger Per Winther.

En annan fördel är att de kompakta och förkonfigurerade reläskydden i Relion-serien går snabbare att installera ute hos kunden, berättar han.

- Tidsvinsten är säkert 30 procent jämfört med äldre reläskydd. Plug and play-designen gör montage och demontage enkelt via ett handtag och kunden kan ha ett förkonfigurerat reservskydd på hyllan i händelse av problem, precis som många idag har en brytare i reserv.

Smidigt renovera brytare på ABB:s serviceverkstad

Att SHEAB valde att renovera sina gamla HPA-brytare istället för att köpa nya hade flera orsaker. Det var ekonomiskt fördelaktigt, bättre för miljön, de slapp kassera utrustning i onödan och inga nyproduktionsaspekter tillkom. Med reparation fick de brytare med driftstatus som nya och som klarar uppåt 25 år till med rätt underhåll.

Och så var det ABB:s unika erbjudande om att utföra själva renoveringen i sin serviceverkstad i Västerås istället för på plats i SHEAB:s stationer. Serviceverkstaden i Västerås är väl utrustad för att göra genomgripande renovering, reparation och service av brytare. ABB har också flera lokala verkstäder runt om i Sverige där diverse åtgärder och enklare reparationer kan utföras på brytare.

- Vi körde ner två brytare i bilen till deras serviceverkstad i Västerås och så fick vi med oss två nyrenoverade tillbaka. Demonteringen och installationen sköttes sedan av vår egen montör tillsammans med deras verkstadspersonal. Det gjorde att bytena på plats gick väldigt snabbt och smidigt, säger Andreas Olsson.

För mer information kontakta: 
Per Winther
Produktspecialist för mellanspänning

ABB Electrification
+46 (0) 72 461 20 28
per.winther1@se.abb.com