När solen och vinden förenas – Howpark Solar Farm

Vindkraftverket i Howpark, som för närvarande består av åtta vindturbiner av modellen Vestas V80 med en kapacitet på 16 megawatt (MW), blev nyligen operationellt. Foto: Eurowind

Eurowind Energy tar ett nytt steg mot en mer hållbar framtid genom företagets senaste projekt, Howpark Solar Farm, belägen i de skotska gränserna i Berwickshire. Detta projekt symboliserar företagets strävan efter att optimera och expandera deras befintliga anläggningar till så kallade 'hybridparker', där vind och solenergi samverkar för att maximera effektiviteten.

Med de nyligen installerade turbinerna, som reser sig majestätiskt med sina 100 meter höga spetsar, har företaget redan lagt en solid grund för förnybar energiproduktion. Men för att verkligen utnyttja platsens potential och den befintliga anslutningen till elnätet, har de nu siktet inställt på solenergi.

Hybridkoncept

Den planerade solparken i Howpark kommer att ha en installerad kapacitet på upp till 15 megawatt (likström). Denna utbyggnad kommer inte bara att säkerställa en konstant produktion av grön el – solcellspanelerna kommer att producera el även när vinden inte blåser, och tvärtom. Med detta hybridkoncept kan vi garantera att vårt bidrag till det nationella elnätet är både konstant och pålitligt.

Eurowind Energy har nyligen inlämnat en lokal planansökan till Scottish Borders Council och bekräftat att företagets förslag inte kräver någon miljökonsekvensbedömning. Allmänheten har möjlighet att granska och kommentera planansökan via rådets planeringsportal.

En vision

Projektet i Howpark är mer än bara ett kraftverk; det är en vision om en hållbar framtid där lokalsamhället får direkta fördelar från företagets verksamhet. Med solen och vinden som samhällets ständiga partners, säger företaget sig vara fast beslutna att bidra till Storbritanniens och världens energiomställning.

Eurowind Energy ser fram emot att fortsätta sitt arbete i Howpark och andra liknande projekt. 

Källa: Eurowind Energy