Renova på väg mot klimatneutral avfallshantering

Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här blir varje år ca 550 000 ton brännbart avfall, som inte kan återvinnas på annat sätt, till el och värme. foto: Joacim Winqvist.

Renovas styrelse har idag beslutat att satsa på koldioxidinfångning och lagring (CCS) eller återanvändning (CCU) på en av fyra linjer vid Sävenäs Avfallskraftvärmeverk senast 2030. Detta initiativ skulle kunna minska Renovas klimatpåverkan med hälften.

Beslutet kommer efter en grundlig undersökning av olika sätt att minska klimatpåverkan från energiåtervinning av avfall. Fokus har varit att undvika att plast hamnar i avfallet som går till energiåtervinning.

Styrelsen har också bett alla ägarkommuner att överväga deras inställning till inriktningsbeslutet eftersom det kan ha betydande ekonomiska konsekvenser.

”Med detta viktiga beslut styr Renovas styrelse mot en klimatneutral avfallshantering,” säger Klas Forsberg, styrelseordförande Renova. ”Vi hoppas också att våra tio ägarkommuner delar vår uppfattning om att detta är rätt riktning för framtiden,” tillägger han.

Renovas klimatpåverkande utsläpp kommer uteslutande från avfall som innehåller fossila material som plast. Vår uppgift som energiåtervinnare är att hantera avfall som inte lämpar sig för annan återvinning än energiåtervinning. Så länge det finns plast i samhället som inte kan återvinnas på annat sätt, kommer fossila koldioxidutsläpp att uppstå vid energiåtervinning.

Dagens beslut är en vägledning för framtida arbete, och planen är att ta ett slutgiltigt investeringsbeslut under 2027. Även inför detta beslut kommer kommunfullmäktige i alla tio ägarkommuner att ha möjlighet att ge sin åsikt.