Vätgastågprojekt i EU genomförde framgångsrika tester i Portugal

FCH2Rail-tåget är delvis finansierat av EU. Bildkredit: CAF

EU:s projekt FCH2Rail, som utvecklar ett tåg drivet med vätgas, har nu slutfört tester i Portugal, där det för första gången körde ett vätgaståg i landet. Efter omfattande tester i Spanien under föregående år, ägde den senaste testkampanjen rum i början av april på Minholinjen mellan Valença och Nine i samarbete med Infraestruturas de Portugal, Portugals infrastrukturorgan för järnvägar och vägar.

Projektet, som finansieras av det Europeiska Partnerskapet för Ren Vätgas, innefattar en sammanslutning av företag, inklusive den spanska tågtillverkaren CAF, järnvägsoperatörerna Adif och Renfe, Tyska rymdcentret, Toyota Motor Europe, Spanska nationella vätgascentret och Stemmann Technik. Projektets budget uppgår till 14 miljoner euro.

Iberdrola levererade vätgasen

Under den portugisiska testfasen fick projektet även stöd av företag som Stellantis, som tillhandahöll sina faciliteter i Pontevedra för tankning, Medway, som tillhandahöll lokförare, och Iberdrola, som levererade vätgasen som användes under testerna.

Det fyraåriga projektet startade 2021 efter att Europeiska kommissionens samarbetsorgan för bränsleceller och vätgas valde konsortiet för att utveckla en prototyp av ett vätgasdrivet tåg. Målet med FCH2Rail är att ta fram en tågmodell som kan minska utsläppen från Europas delvis elektrifierade järnvägsnät och ersätta de koldioxidutsläppande dieseltågen som för närvarande används för att täcka gapet mellan elektrifierade och icke-elektrifierade avsnitt.

Integrering av modern signalteknik

Förutom att avsevärt reducera utsläppen, siktar projektet på att förbättra kapaciteten och effektiviteten i tågtrafiken genom att integrera modern signalteknik och artificiell intelligens (AI) i framtidens järnvägstransporter.

FCH2Rail markerar ett viktigt steg mot en grönare och mer hållbar framtid för kollektivtrafiken i Europa, och visar på möjligheterna med vätgas som ett miljövänligt alternativ för att driva tunga transportmedel som tåg.

Källa: Lok-Report