Energikontor Norr i Bryssel för klimatfrågor

Från vänster: Mathias Karvonen, Luleå kommun, Evelina Rydeker, Luleå kommun, och Patric Lundström, Piteå kommun.

Energikontor Norr fortsätter att vara en ledande aktör i energiomställningen genom att delta i högnivåmötet "Conference of Mayors: Translating the EU Green Deal into Local Actions" i Bryssel den 15 mars 2024.

I projektet REMARKABLE har Energikontor Norr samarbetat med sju europeiska regioner för att stärka klimatledarskapet och påskynda vägen mot klimatneutralitet i flera av länets kommuner. I detta arbete deltog fyra klimatledare i en konferens i Bryssel där de undertecknade en deklaration om hur den europeiska gröna given (European Green Deal) ska översättas till lokal handling.

Fyra kommunalråd från Norrbotten, Patric Lundström, Evelina Rydeker, Niclas Hökfors och Mathias Karvonen, representerade regionen vid mötet i Bryssel.

"Jag är stolt över att vara klimatledare och att vi tillsammans gör framsteg mot klimatneutralitet. Vi kommunalråd runtom i Europa tar ansvar för framtiden och bidrar tillsammans till en betydande förändring," säger Evelina Rydeker, kommunalråd i Luleå.

EU-kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, framhävde under konferensen vikten av att etablera större integration och samarbete mellan EU-kommissionen, kommuner och energikontor.

"Det är inspirerande att möta så många klimatledare som visar starkt ledarskap inom energiomställningen i sina kommuner och regioner. Dessutom är det glädjande att höra om EU-kommissionens stöd för detta genom sin politik och olika finansieringsmöjligheter," säger Isabella Katsimenis, projektledare på Energikontor Norr.

Deltagandet i dessa evenemang visar Energikontor Norr och flera av Norrbottens kommuners fortsatta engagemang för att vara aktiva i arbetet mot klimatneutralitet.

Konferensens syfte var att omvandla den europeiska gröna given och Fit for 55 till konkreta lokala åtgärder. Vid konferensen deltog över 500 lokala och regionala ledare från hela Europa.

Den europeiska gröna given och Fit for 55
Den europeiska gröna given är ett initiativ från EU-kommissionen för att göra Europa till världens första koldioxidneutrala kontinent senast 2050. För att uppnå detta mål har EU utarbetat Fit for 55 för att hjälpa medlemsländerna att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.