Kärnkraft

I december 2020 inträffade en exceptionell störning vid kärnkraftverket Olkiluoto.Det inträffade upplevdes som något väldigt ovanligt: ett anläggningsnödläge uppstod vid kärnkraftverket Olkiluoto. Reaktor 2 stängdes automatiskt när störningen inträffade och varken människor eller miljön var i fara....
Studsvik har tecknat ett avtal med IFE om lastningsutrustning, transport, hanteringsutrustning, undersökning och förbehandling av kärnbränsle från försöksreaktorn JEEP I i Kjeller. Denna affärsmöjlighet har tidigare kommunicerats men avtalet är nu signerat. Kärnbränslet förvaras sedan lång tid i ett...