Kraftvärme

Enligt analysinstitutet Global Datas kraftdatabas uppgick antalet kraftindustrikontrakt i november 2019 till 269 kontrakt, vilket var en minskning med 9 procent jämfört med siffrorna under den senaste tolvmånadsperioden. När det gäller kraftindustrikontrakt i november 2019 var det framför allt Asien...
Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska 42 lägenheter i ett höghus i staden Esbo minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar, skriver tidskriften Finlands Natur. Bergvärme har blivit ett populärt energialternativ för småhus. Nu går...