EU överväger att stoppa naturgasstödet

Mörka moln på himlen för naturgas? Foto: Energy Supply

Enligt ett läckt dokument överväger Europeiska kommissionen alternativ för att utesluta naturgas från listan över prioriterade energiprojekt.

Däremot förväntar sig Europeiska kommissionen en betydande ökning av konsumtionen av biogas, vätgas och andra gaser med låga eller inga klimatutsläpp i framtiden.

Stöd för naturgas från EU kan därmed stoppas. Det framgår av ett utkast till revidering av infrastrukturförordningen TEN-E, skriver norska tidskriften E24.

I utkastet anges att "naturgasinfrastruktur inte längre behöver stöd" genom TEN-E. Europeiska kommissionen drar därför slutsatsen att den "mest effektiva och konsekventa" metoden är att utesluta naturgas från systemet.

Och det oroar flera platser i branschen. Den norska oljelobbyn i Bryssel har tidigare varnat för sådana förändringar och tror att det kan leda till ökat tryck på norsk export av naturgas till EU.

Europeiska kommissionen funderar fortfarande på att använda naturgas som en viktig faktor i övergången från kol, vilket kommer att kräva mer klimatvänlig produktion i framtiden. Men på lång sikt är naturgas oförenlig med EU: s klimatmål, precis som konsumtionen förväntas minska drastiskt de närmaste decennierna.

Redan 2030 räknar EU med att importen av naturgas blir 13–19 procent lägre än 2015. År 2050 förväntas en importminskning på 58–67 procent.

Gasanläggningen i Europa är nu också ganska välutvecklad och kommissionen förväntar sig att alla unionens medlemsstater kommer att ha tillgång till minst tre gaskällor inom de närmaste åren.

Därför konstateras också i Europeiska kommissionens bedömning att det inte längre finns något behov av att använda TEN-E-stöd för att utveckla ny infrastruktur för fossil gas.