EU:s försenade gröna regler orsakar problem för kapitalförvaltare

Den så kallade EU- taxonomin, som ska ge europeiska företag och kunder en gemensam klassificering av "hållbara" och "gröna" investeringar i hela EU, kommer inte att slutföras tidigast i april i år - och kanske inte förrän nästa år. Foto: rehva.eu

Kapitalförvaltare och investerare riskerar för närvarande att fylla sina gröna portföljer med svarta företag. EU:s klassificering av gröna och hållbara investeringar, framför allt inom energisektorn, har försenats. Så länge det råder tvivel om vad som är grönt och vad som är svart, befinner sig tillgångskategorin i en limbo.

EU skärper nu allvarligt sitt lagstiftningsgrepp om hållbarhet i finanssektorn.

Den så kallade informationsförordningen träder i kraft den 10 mars, varefter ett antal företag inom den finansiella sektorn kommer att behöva publicera ny information om hållbarhet, och under de följande månaderna kommer flera nya regler att följa, som tillsammans kommer att leda fritt europeiskt kapital i en mer grön och hållbar riktning.

Men ett nyckelelement i EU: s stora handlingsplan har försenats och det orsakar nu landets kapitalförvaltare problem.

Så länge det inte är klart vad EU definierar som grönt och hållbart, riskerar kapitalförvaltare förluster varje gång de investerar, säger branschen.

- Så länge det råder osäkerhet om de nya EU-standarderna, löper man en risk när vederbörande investerar grönt och utvecklar nya hållbara produkter. Faran är att vi kommer att behöva göra justeringar av våra produkter när de nya standarderna är klara. Tills dess vet vi inte om vårt sätt att tänka grönt är detsamma som EU:s sätt att tänka grönt. Så jag tror att vi saknar viss vägledning, säger Mads Berendt Søndergaard, ansvarig investeringschef på danska kapitalförvaltaren Bankinvest.

Behöver justera portföljer

Enligt branschorganisationen Finans Danmark orsakar förseningarna problem inte bara för en enda kapitalförvaltare utan för ett antal danska och europeiska kapitalförvaltare och investerare som har hållbara investeringsprodukter på hyllorna och som därför för närvarande försöker anpassa sina investeringar och produkter till den nya hållbara EU-förordningen.