EU sänker framtida krav på gaslagring

EU och Storbritannien kommer att behöva bygga mycket mer energilagring för att matcha deras användning av förnybara energikällor. (Kredit: EDF)

I ett nytt förslag från EU-kommissionen sänks ambitionerna för unionens gaslager nästa vinter. En ny grupp återförsäljare kan vara på väg att säkra gemensamma köp, men interna tjänstemän är skeptiska till gasinköp nästa sommar.

På en vecka har ambitionerna för lagring i den europeiska gasförsörjningen sjunkit med cirka 10 procent.

Detta står klart efter EU-kommissionens officiella meddelande om gasförsörjning, där det står att man räknar med att unionens gasreserver kommer att fyllas till 80 procent före november.

Nytt läge

Nuvarande EU-regler om tryggad gasförsörjning utformades med exceptionellt kalla vintrar eller småskaliga avbrott i försörjningen i åtanke. Men de utrustar oss inte tillräckligt med åtgärder för att hantera dagens risker för försörjningstrygghet och volatilitet på gasmarknaderna. Gaslagring har en viktig roll att spela för att garantera EU:s försörjningstrygghet och täcker, under en normal vinter, 25–30 procent av gasen som förbrukas i hela EU.

Under vintersäsongen som nu närmar sig sitt slut har vi sett oöverträffade låga nivåer av lagring, som ett resultat av hög efterfrågan på gas över hela världen, som inte kunde tillgodoses med tillgång. Gaslagringsplatser som ägs av vissa tredjelandsoperatörer har varit särskilt underfyllda. Låga gaslagringsnivåer utöver eskaleringen av den väpnade konflikten i Ukraina sedan februari 2022 har bidragit till att öka marknadens osäkerhet och översatt till större volatilitet i energipriserna.