EU-krav gynnar elbilar, även i Norden

Samtidigt som de laddbara bilarna är på frammarsch är marknaden trög för bilar som drivs med övriga alternativa drivmedel. Foto: Creative Commons Lic, Kredit: Anaterate

Elbilar och hybrider är på frammarsch eftersom de gynnas av lagstiftningen. Även gasbilarna hade ett uppsving, men nu ser man få nya modeller vara på väg ut på marknaden.

I bakgrunden ligger EU:s stränga utsläppskrav för biltillverkare.

Finska regeringen meddelade nyligen att färdplanen för fossilfria transporter sänds på remiss. Regeringen vill att trafikens klimatutsläpp ska minska i snabbare takt.

 Målet är att halvera växthusgasutsläppen från trafiken i Finland år 2030 jämfört med nivån år 2005. Trafikutsläppen har minskat de senaste åren, men inte i den takt som krävs för att nå målet.

 Enligt färdplanens slutrapport utgör trafikutsläppen omkring en femtedel av Finlands totala klimatutsläpp. Ungefär hälften av trafikutsläppen kommer från personbilar.

 - Enligt vår prognos håller det på att ske en stor omvälvning de närmaste åren, säger Hanna Kalenoja, sakkunnig vid bilbranschens kommunikationsorganisation Autoalan Tiedotuskeskus, till Helsingforstidningen HBL.

 I fjol var omkring 12 procent av de nya bilarna laddbara, det vill säga antingen elbilar eller hybrider, men redan år 2025 förväntas de laddbara bilarna stå för 40 procent av marknaden. Då det gäller hela bilbeståndet går förändringen långsammare.

 – Orsaken till att det går långsamt är att det säljs ganska få nya bilar i Finland. Gamla bilar borde bytas ut i snabbare takt.

 Ser man på kostnaderna blir elbilar ständigt mer lockande. Omkring år 2028 förväntas en elbil kosta lika mycket som en traditionell bil, enligt Kalenoja.

 – Det lite högre priset kompenseras ändå av att elbilar är billiga att använda.

Elpriset är lågt och det är framför allt billigt att ladda bilen hemma. Fordonsskatten är också kopplad till klimatutsläppen.

 Om biltillverkarna inte når kraven på medelutsläpp bland sålda bilar väntar höga böter. I praktiken har det lett till att biltillverkarna är tvungna att sälja elbilar och laddbara hybrider som beräknas ha väldigt låga utsläpp.

 Hybrider kan matematiskt sett ha väldigt låga utsläpp, men i praktiken beror utsläppen helt på hur bilen används, det vill säga om den körs främst på el eller bensin. Lagen beaktar samtidigt inte bilar som eventuellt skulle gå på klimatvänlig biogas eller biodiesel.