EU förbereder sanktioner mot Turkiet i konflikt om naturgas

Turkiska flottans helikopter deltar i en övning vid östra Medelhavet. Foto: Wikimedia, kredit: BotMultichillT

EU överväger att införa sanktioner mot Turkiet om landet inte bidrar till en lösning av konflikten med Grekland om rätten till ett omtvistat havsområde.

EU kommer att förbereda ett antal möjliga sanktioner mot Turkiet, som skulle kunna genomföras om det uppstår en upptrappning i en pågående konflikt mellan Turkiet och Grekland om rätten till havsområden.

Detta sa EU: s utrikesminister Josep Borrell på fredag ​​efter ett möte med EU: s utrikesministrar. En av deltagarna var den danska utrikesministern Jeppe Kofod.

Möjligheten till sanktioner kommer att diskuteras vid ett EU-toppmöte den 24 september, sägs det vidare.

- Vi har kommit överens om att, i händelse av brist på framsteg med Turkiet, kommer vi att utveckla en lista över restriktiva åtgärder som kan diskuteras vid EU-toppmötet, sade Borrell.

EU kommer bland annat att förbereda sanktioner som kan begränsa Turkiets förmåga att borra efter naturgas i ett omtvistat område i Medelhavet.

Till exempel kan sanktioner påföras turkiska individer, fartyg eller Turkiets användning av europeiska hamnar.

- Sanktionerna kommer att fokusera på aktiviteter som vi anser vara olagliga , säger Borrell.

Men EU kommer först och främst att försöka lösa konflikten genom dialog, betonar han.

Dessutom kan sanktioner införas mot den turkiska ekonomin, tillägger Borrell. Men det kommer bara att bli relevant om andra och mer riktade sanktioner inte visar sig ha någon effekt.

Konflikten rör upptäckten av betydande mängder naturgas i Medelhavet nära Cypern och den grekiska ön Kreta. Turkiet tror att landet har rätt att borra efter naturgas i området.

Men både Grekland och EU anser att Turkiets planer på att borra efter gas i området är olagliga, eftersom det enligt EU kommer att ske inom Greklands exklusiva ekonomiska zon.

Men Turkiet hävdar att de drabbade havsområdena är en del av ett turkiskt maritimt territorium.