Världens tre största kolanvändare gör sig redo för att bränna ännu mer

Ungefär 55 procent av allt kol används för produktion av elektricitet i hela världen. En stor del används även för direkt produktion av värme, ofta i mindre anläggningar. Creative Commons Lic. Kredit: stafichukanatoly

Världens tre största kolkonsumenter förbereder sig för att öka användningen av det smutsigaste fossila bränslet, så mycket att den lovande utsläppsminskningen som uppnåddes under pandemin åter sätts på spel.

Amerikanska kraftverk kommer att konsumera 16 procent mer kol i år än 2020, och sedan ytterligare 3 procent mer under 2022, konstaterade landets Energy Information Administration nyligen.

Kina och Indien, som tillsammans står för nästan två tredjedelar av kolanvändningen, har inga planer på att skära ner på kort sikt.

Detta innebär högre utsläpp, ett bakslag för klimatåtgärder inför internationella samtal i år som syftar till att höja ambitionsnivån för nuvarande åtaganden enligt Parisavtalet när det gäller att minska växthusgaser.

I USA kan ökad kolanvändning undergräva president Joe Bidens försök att återupprätta USA som ledande miljöinriktat land och tvinga honom att snabbt genomföra den nya administrationens klimatagenda.

- Vi kommer att se en markant ökning av utsläppen, med kolförbrukning vid amerikanska kraftverk som nästan återgår till 2019-års nivåer, säger Amanda Levin, policyanalytiker vid New York-baserade National Resources Defense Council.

- Men om Biden genomför grön energipolitik som förväntat, kan vi faktiskt se avsevärda förändringar ganska snabbt.

Ökning av kolanvändningen i USA beror framför allt på prisutvecklingen för naturgas och återhämtningen från pandemin. För Kina och Indien är det en återspegling av den ökande efterfrågan av el som upprätthåller kolet som den dominerande källan till kraftproduktion trots att dessa länder tillför stora mängder sol- och vindkapacitet.

Trots att Bidens Covid-betingade stimulanspaket inte fokuserade speciellt på grön energi, förväntas ett statligt infrastrukturförslag innehålla planer som går ut på att uppfylla Bidens kampanjlöften genom åtgärder mot klimatförändringar, vilket gör USA berett för att medverka till minskning av de globala utsläppen.

Biden har sagt att USA kommer att sträva efter koldioxidneutralitet senast år 2050 och att landet även kommer att arrangera ett möte i april som förväntas inkludera Kina och Indien.

Kinas president Xi Jinping överraskade världen 2020 med sitt löfte att uppnå netto-nollutsläpp senast år 2060. Indien har ännu inte tillkännagivit något om liknande åtagande.

I Kinas senaste femårsplan som nyligen offentliggjordes satte premiärminister Li Keqiang ett mindre ambitiöst mål för utsläppsminskningen. Den kinesiska ledaren sade att kolet skulle förbli en viktig del av elstrategin. Mer detaljerade energiplaner som kommer att publiceras senare under året kan innehålla specifika steg för att begränsa den fossila bränsleförbrukningen i Kina.