Driften av Fortums KVV8 fortlöper enligt plan

Bild: Hans Ekestang
Mikael Hedström, Fortums platschef för Värtaverket Foto: Fortum Sverige

I februari i år togs Fortums nya biokraftvärmeverk i Värtahamnen i Stockholm i drift. Driften av biokraftvärmeverket, som beräknas kunna värma upp 190 000 normalstora lägenheter, har hittills fungerat mycket bra. Under sommaren stängdes verket av för kompletterande installationer och finjusteringar av bland annat pannan och lagringsutrymmena för biobränsle. 

Värtahamnens citynära läge har gett upphov till en unik specialsatsning som innebär att biobränslet transporteras till biovärmeverket från tåg och båt via en tunnel.  Fortum har därför valt att bygga om ett gammalt oljebergrum på 50 000 kubikmeter till ett biobränslelager.

– Biobränslelagret har en lagringskapacitet som sträcker sig drygt fyra dygn framåt vid fullast, vilket innebär att det är viktigt att logistiken fungerar som den ska när det gäller våra biobränsleleveranser, som huvudsakligen anländer via båt. När biobränsleleveranserna av olika anledningar försenas eller förändras eller om vi råkar ut för ett oplanerat produktionsstopp så innebär det mycket extra planeringsarbete för vår del. I mitten av oktober drabbades Östersjön exempelvis av den första riktigt omfattande höststormen, vilket innebar att biobränsleleveranserna försenades något. Då hade vi låga marginaler i vårt bränsleförråd, men det brukar alltid ordna sig tack vare våra duktiga medarbetare och bränsleleverantörer, säger Mikael Hedström, Fortums platschef för Värtaverket. Han kommer att dela med sig av en anläggningsrapport kring det nya biokraftvärmeverket på Energi & Industridagarna i november.

Effekthöjning från 330 till 345 megawatt

Biobränslepannan har visat sig vara mycket robust likaså hela kedjan, från bränslelossning till panna, turbin och rökgaskondensering har fungerat enligt plan.

– Pannan är flexibel, vi har goda möjligheter att kunna använda olika typer av biobränsle i den och hög eller låg fukthalt påverkar inte pannans drift i samma utsträckning som i äldre CFB-pannor. Den nya biobränslepannan ger oss även rätt förutsättningar att snabbt reglera driften från låg till hög belastning. Den möjliggör alltså snabb reglering upp och ner, beroende på hur värmebehovet i nätet ser ut för tillfället, säger Mikael Hedström.

I samverkan med leverantören Andritz har Fortum enats om nya data för biobränslepannans maximala effekt. Tankarna på en framtida effekthöjning fanns med redan från start, men Fortum och Andritz har valt att genomföra effekthöjningen från 330 till 345 megawatt redan innan garantiperiodens slut.

Ett hundratal åtgärder

Under sommarmånaderna genomförde Fortum ett planerat produktionsstopp, vilket frigjorde tid för kompletterande åtgärder på biobränslepannan. Sammanlagt ett hundratal åtgärder genomfördes, bland annat installation av ljuddämpare på taket, diverse fastighetsinstallationer och isärtagning av turbinen för att genomföra åtgärder som ökar dess effekt.

– Vi designade om bergrumslagret något eftersom det fanns ett område där vi tidigare hade problem med hållfastheten. Vi förstärkte även pannans möjligheter att snabbt reglera upp och ner effekten. Nu har vi genomfört i stort sett samtliga åtgärder som krävs för att kunna ha pannan i drift på ett effektivt sätt fram tills nästa sommar, säger Mikael Hedström.