Fortum och Uniper skapar gemensam nordisk organisation

Efter sammanslagningen driver och underhåller Fortum 190 vattenkraftverk i Sverige och Finland. Foto: Fortum

Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska elhandeln bedrivs numer i en gemensam organisation. Det är ett av de tre strategiska samarbetsområden för att säkerställa en fokuserad och effektiv implementering av koncernstrategin som presenterades i december 2020.

– Vi tar med oss det bästa från båda företagen och kan därmed förbättra vår dagliga verksamhet och ytterligare förbättra säkerheten. En gemensam fysisk elhandel förväntas även skapa ett större mervärde än två separata enheter, säger Michael Vann, chef för Fortums vattenkraft.

Efter sammanslagningen driver och underhåller Fortum 190 vattenkraftverk i Sverige och Finland samt ansvarar för optimeringen av företagens fysiska elhandel i Norden. Uniper förblir fortsatt ägare till sina vattenkraftsanläggningar.