Nocart Oy levererar hybridkraftverk till Zambia

Nocart Oy ska leverera ett 30 - 40 megawatt hybridkraftverk baserat på solpaneler till Zambia. Leveransen avser den första delen av ett hybridkraftverk på 100 megawatt som kommer att förse sockerrörsplantage och tillhörande raffinaderi i Shang’ombo – distriktet med el.

Projektet är ett 30 - 40 megawatt hybridkraftverk baserat på sol och energilagring, kompletterat med diesel. Det är den första delen av ett 100 megawatt hybridkraftverk baserat på solpaneler.

Kraftverket kommer att producera el till bland annat en sockerrörsplantage på 30,000 hektar och en fabrik för att processa socker, vilken förväntas krossa i storleksordningen 6,000,000 ton sockerrör per år, och producera 800,000 ton socker.