Brings nya logistikanläggning i Mölnlycke har en av Sveriges lägsta driftkostnader

Energilösningen innebär att Bring har en högre bashyra än tidigare, men får totalt sett lägre kostnader eftersom anläggningen är självförsörjande på värme. Bild: Bring

Brings nya logistikanläggning i Mölnlycke har en av Sveriges lägsta driftkostnader. Bakom den energisnåla fastigheten ligger ett nära samarbete med hyresvärden Catena och energientreprenören Energiförbättring Väst som har installerat en innovativ värmelösning.

– Vi är väldigt nöjda med det här – både samarbetet med Energiförbättring och att det har hjälpt oss att komma så mycket längre gällande våra utsläppsmål, säger Jonas Olsson, fastighetschef Bring.

För sex år sedan bestämde sig logistikföretaget Bring för att slå ihop sina tre verksamheter i Göteborg för att möjliggöra synergier och därigenom arbeta effektivare. Sammanslagningen innebar att logistikföretaget behövde bygga en ny anläggning som kunde ersätta de tre befintliga och till slut föll valet på en tomt i Mölnlycke som ägs av fastighetsbolaget Catena.

Under byggnationen av fastigheten som fick namnet LCG, Logistikcenter i Göteborg, kontaktades Energiförbättring Väst, som har samarbetat med Catena under tidigare projekt, för att få förslag på energieffektiviseringar. Ambitionen var att hitta en prisvänlig metod som samtidigt förde Bring närmare sitt mål om en fossilfri verksamhet till år 2025.

– Vi hade ett ganska speciellt behov eftersom en tredjedel av verksamheten i den här lokalen skulle bestå av kyl och frys. I kombination med våra aggressiva miljömål såg det ut att bli en svår kalkyl att få ihop, men Energiförbättring kom med väldigt bra förslag, säger Jonas Olsson.

Lösningen blev en bergvärmeanläggning med växling mot spillvärme från kylanläggningarna, något som i vanliga fall skulle ha fläktats bort. Detta gör att man återför energi till borrhålslagret genom den uppvärmda köldbärarvätskan som inte bara återladdar energi till borrhålen utan höjer också verkningsgraden på värmepumparna. Dessutom installerade Bring solceller på taken där energin används för att kyla ner frysrummen under dagen. Initiativen har lett till att Bring mer än halverat sin tidigare energikonsumtion.

– Det är helt otroligt egentligen. Tidigare hade vi en energiförbrukning på cirka en miljon kilowattimmar för var och en av våra tre anläggningar. Nu är vi nere på en miljon för en anläggning som motsvarar alla tre. Energiförbättring var väldigt snabba på att förstå vilka behov vår typ av verksamhet har och för oss är det här närmast en perfekt lösning, säger Jonas Olsson.

Energilösningen innebär att Bring har en högre bashyra än tidigare, men får totalt sett lägre kostnader eftersom anläggningen är självförsörjande på värme. Resultatet har gett mersmak; trots att anläggningen i Mölnlycke blev klar under 2018 har Bring redan anlitat Energiförbättring Väst för ett nytt projekt. I samband med att företaget byggde en terminal i danska Kolding kontaktade de själva Energiförbättring Väst som föreslog en luftvärmepumpslösning som nu är installerad.