Ny rapport visar att EU:s klimatmål för 2030 kommer att bli svåra att uppnå

Höga koncentrationer gör att koldioxiden löser sig i slemhinnanornas vatten och bildar kolsyra som smakar surt och sticker i näsan. Foto: Creative Commons Lic. kredit: VWein

EU måste tredubbla minskningen av sina koldioxidutsläpp för att uppnå
målet att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent 2030, visar
en ny rapport från en tankesmedja som ifrågasätter målet.

Sedan 2013 har koldioxidutsläppen minskat med i genomsnitt 36 miljoner
ton per år. Men för att EU ska uppnå sitt mål om en minskning med 55
procent krävs det att 118 miljoner ton koldioxid måste minskas per år de
närmaste tio åren. 

Lättnaden var stor när EU: s stats- och regeringschefer i början av
december 2020 äntligen efter en lång natt kunde säga att EU nu siktar på
att minska sina koldioxidutsläpp med minst 55 procent; fram till år
2030.

EU:s ambition att vara klimatneutral 2050 kan leda till att upp till 61,5
procent av den sparade koldioxiden släpps ut i andra länder om de inte
har samma ambitionsnivå. Detta är meddelandet i en anteckning från
ekonomer vid Köpenhamns universitet, som har gjort beräkningarna som
en del av ett större EU-samarbete.