Den tyska batteri- och kemikoncernen BASF:s rörelseresultat dök ordentligt år 2020

BASF:s batteriproduktion i tyska Schwarzheide. Foto: BASF

BASF, som bl.a. är en stor leverantör inom batteriindustrin, har sett rörelseresultatet krympa kraftigt till 2020. Den tyska gruppen förutspår dock stark kinesisk tillväxt de närmaste åren.

BASF har presenterat räkenskaper för fjärde kvartalet, där företaget var tvungen att se sitt rörelseresultat (EBIT) minska avsevärt 2020.

Resultatet av operationen landade på minus 191 miljoner euro. 2020 mot ett plus på 4,2 miljarder året innan.

BASF räknar dock med tillväxt 2021 och koncernen förväntar sig att rörelseresultatet före speciella poster kommer att landa mellan 4,1-5 miljarder euro. 2021.

Dessutom ser kemikoncernen att försäljningen kommer att hamna mellan 59,1 miljarder euro, som den landade på 2020, står det i räkenskaperna.

- Vi ökade försäljningsvolymen i alla regioner under fjärde kvartalet 2020, säger BASF:s VD Martin Brudermülle.

- I Kina fortsatte vi att se tvåsiffrig volymtillväxt. Försäljningsvolymerna ökade i nästan alla segment under årets sista kvartal, står det.

Bara under det sista kvartalet ökade den totala försäljningen med 8 procent. till 15,9 miljarder euro. BASF föreslår en utdelning per aktie på 3,30 euro, vilket är helt i linje med utdelningen året innan.

Koncernens andel minskar med 1,7 procent till 67 euro på den tyska börsen på fredag ​​vid middagstid.