Grön metan för transport och energiförsörjning - forskning och industri presenterar MethQuest-projektets delresultat

Föremålet för MethQuests huvudprojekt är introduktion och marknadsförstärkning av metanbaserade bränslen (RE-metan), som produceras med förnybara energikällor (RE) utan fossilt kol. MethQuest består av sex olika gemensamma projekt och finansieras av tyska Näringslivsministeriet BMWi. Foto: Fraunhofer IEG

Inom ramen av MethQuests huvudprojekt har totalt 29 partners från forskning, industri och energisektorn sedan september 2018 arbetat med processer som bidrar till att vätgas och metan kan genereras från förnybara källor och användas för transporter och energiförsörjning på ett klimatneutralt sätt. Projektdeltagarna har nu presenterat sina delresultat.

Dessa inkluderar elektrolyssystem som producerar väte på land eller i vindkraftparker till havs, metanproduktionssystem, gasmotorer för bilar, fartyg och kraftvärmeverk samt koncept för energisystem som effektivt kopplar samman sektorer som transport, el, gas och värme. Gemensamt för alla processer och system är integrationen av förnybar energi.

- Energiomställningen kräver innovativa lösningar för användning av förnybar energi för produktion av bränslen och för deras användning inom transport och energiförsörjning. Det är därför mycket viktigt att känna igen framtida trender i god tid och främja dem. Vi kände igen en av dessa innovativa framtida teknikutvecklingar redan 2018 och främjade dessa. Forskningsprojektet MethQuest, som vi har finansierat i över två år, visar redan mycket värdefulla preliminära resultat som på ett avgörande sätt kommer att stödja energiomställningen, förklarar Norbert Brackmann, medlem av tyska parlamentet, Bundestag,och koordinator för sjöfartsindustrin.

MethQuest-projektet finansieras av det federala ministeriet för ekonomi och energi (BMWi) med ett finansieringsbelopp på 19 miljoner euro för perioden 2018 till 2021.

- Vätgas och metan från förnybara källor (e-metan) kommer att spela en viktig roll i framtiden. Under energiomställningen kommer kraftförsörjningen i allt högre grad att baseras på flexibla gaseldade kraftverk med målet att kompensera volatiliteten hos förnybara energier. Dessutom börjar gas i form av LNG etablera sig som ett nytt maritimt bränsle, rapporterar projektkoordinator Dr. Frank Graf från forskningscentret DVGW vid Engler-Bunte-institutet vid Karlsruhe Institute of Technology.

Ny teknik för alstring av gas från förnybara källor

Många forskningsprojekt inom ramen av MethQuest-projektet, som leds av DVGW och Rolls-Royce Power Systems-divisionen, delades i sex delprojekt.

I MethFuel-nätverket testar forskare nya processer för att kunna producera metan från förnybara källor. All teknik som krävs för detta - från vattenelektrolys till koldioxidavskiljningsprocesser och metaneringsprocesser - har redan beaktats och vidareutvecklats.

Företaget AREVA H2Gen utvecklade nyligen ett nytt PEM-elektrolyssystem i samarbete med partnerna Fraunhofer ISE och iGas energy. Det innovativa systemet kommer att testas i nio månader i industriparken Höchst nära Frankfurt am Main.

Det fungerar som det första steget i kraft-till-gas-processen, produktion av vätgas med hjälp av elektricitet från förnybar energi. Den ska vara flexibel när det gäller uteffekt - både med upp till 2,3 megawatt och med låg delbelastning - utan att gasen åldras i förtid eller försämras på annat sätt. Därigenom kan elförbrukningen för väteproduktion anpassas till det allmänna elbehovet och till priser. PEM-elektrolyssystemet stöder således nätstabilitet och kan därför bedrivas ekonomiskt.

Berlins tekniska universitet, TU, ser lite längre in i framtiden. För att kunna producera stora mängder vätgas i vindkraftparker till havs skulle det vara fördelaktigt att kunna använda havsvatten direkt för elektrolysen. TU Berlin utvecklade och testade nyligen framgångsrikt ett effektivt koncept i projektet som visar ett genomförbart sätt utan att behöva avsalta vattnet i förväg.