Polen vill fortsätta att gräva upp kol

Visonta dagbrott för utvinning av brunkol i Polen. Foto: FuzosDosszie

Polen förkastar EU- ländernas uppgörelse om framtida handel med utsläppsrätter. Kompromissen, som nyligen godkändes av de flesta EU-regeringar, ska leda till att minst 1,5 miljarder utsläppsrättigheter kan skrotas fram till år 2030.

- Beslutet är inte bindande, eftersom reformen inte har fullt stöd bland europeiska unionens 28 medlemsländer, meddelade Polens Miljöministerium den andra mars.

Polen utesluter inte att ta upp frågan i EG-domstolen i syfte att riva upp lagstiftningen när den har antagits, sade miljöministeriets talesman Pawel Mucha till Reuters.

Reform av utsläppshandel (ETS), är EU: s politiska flaggskepp i försöken att uppnå målen för minskat utsläpp av växthusgaser.

EU har också försökt att reformera systemet eftersom Europa kännetecknas idag av ett överutbud av kol och allt lägre priser. Det i sin tur är dåligt för miljön.

Polen däremot fruktar reformer i form av det så kallade cap-and-trade-systemet, som enligt landet kommer att bli en alltför tung börda för Polens energiintensiva industrianläggningar och koleldade kraftverk.

EU: s ansträngningar om att bekämpa den globala uppvärmningen har lett till en tvist mellan Polen och resten av de 28 medlemsländerna, som är angelägna om att behålla sin tätposition i den globala klimatdiplomatin.

Polens miljöministerium ansåg att kompromissen var en ”bluff” och brott mot rätten för varje medlemsstat att utforma sin egen energimix. Departementet sade i ett uttalande att förslaget till reformen som antogs av EU: s medlemsstater var "inte bindande".

Warszawa anser att EU inte kan bestämma ett enskilt lands val mellan olika energikällor. Beslutet måste tas enhälligt av alla 28 medlemmar, anser Polen.

 Sveriges energiminister Ibrahim Baylan ser en ”uppenbar risk” för att skeptikerna nu försöker bromsa utvecklingen mot mer förnybar energi, men är ändå övertygad om vem som vinner i längden.

– Det finns fortfarande de som tror att det bästa här i världen är att gräva upp kol och elda upp det i stora kolkraftverk. Det är fel. Det är inte så och det kommer definitivt inte att vara det i framtiden, säger Ibrahim Baylan, som var nyligen i Bryssel för att diskutera EU-kommissionens åsikter om energieffektivisering, till Kraftnytt.