Nu ska kolet i Stockholm fasas ut

Som en del av resan att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen planerar Fortum Värme att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm.

Satsningen är en del i resan till en resurs- och klimatneutral fjärrvärme i Stockholm och därmed också ett stort steg på vägen för att nå stadens klimatmål tidigare än 2040. Satsningen bidrar också till att frigöra Hässelbyverkets tomt för bostäder och till att avveckla det sista kolet i Värtan.

Fortum Värme har under de senaste sex åren investerat över sju miljarder kronor i ny hållbar värmeproduktion. De nya kraftvärmeverken i Brista och Värtan svarar tillsammans för en kapacitet som kan försörja mer än 250 000 lägenheter med värme och generera el till cirka 200 000 elbilars årsbehov från 100 procent förnybara och återvunna bränslen.

Samtidigt växer staden och Fortum Värme har avvecklat många mindre och ineffektiva anläggningar. Det sista kolet i Värtan ska avvecklas och kraftvärmeverket i Hässelby som är 60 år gammalt ska ersättas samtidigt som leveranssäkerheten i Stockholms fjärrvärmesystem ska tryggas.

Andra satsningar som Fortum Värme är aktiva med:

• projektet Stockholm Data Parks för storskalig värmeåtervinning från datahallar

• effektökningar i befintlig värmeproduktion

• fortsatt utveckling av kundsamverkan genom Öppen Fjärrvärme

• nya digitaliseringslösningar för kunderna

• sammankopplingar och lagringslösningar i det stora fjärrvärmenätet

• ny produktionskapacitet baserad på förnybara eller återvunna bränslen

– Det finns fortfarande flera utmaningar, men vi vet nu att vi kan klara att både ersätta Hässelbyverket och att tidigarelägga avvecklingen av det sista kolet med nästan tio år. Målet är att vi är klara redan 2022. Det innebär att både Fortum Värme och Stockholms stad kan klara sina klimatmål betydligt tidigare än planerat, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.