Fortums ”virtuella kraftverk” igång

Genom fjärrstyrning av hushållens varmvattenberedare stängs de av och då skapas ett virtuellt kraftverk vars effekt - eller uteblivna effekt - kan säljas på marknaden för automatisk reglerkraft.

 

Nyligen lades det första budet på 0,1 megawatt och det är första gången i Sverige som hushållsanvändning säljs på detta sätt under verkliga förhållanden, skriver Fortum.

- När det första budet lades ut på frekvensregleringsmarknaden var det starten på den två månader långa testperioden, därefter följer en utvärdering, säger Staffan Sandblom projektledare på Fortum.

Projektet drivs av Fortum och Svenska Kraftnät tillsammans och båda delar uppfattningen att det är bra att projektet sker under verkliga förhållanden inom de regelverk som finns. Då går det att utvärdera såväl ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv. För Svenska Kraftnät är det även viktigt att lära sig mer om hur hushållens elkonsumtion kan användas i regleringssyfte.

– Vi vill lära oss hur vi kan utnyttja den konsumtion som hushållen står för som en reglerresurs för att upprätthålla balansen i elsystemet, säger Linda Thell, Svenska kraftnäts projektledare.