Kraftvärme

Brunkol har hittills stått för ungefär en fjärdedel av den tyska elproduktionen, men nu kommer Tyskland att fasa ner kolkraften fram till år 2038. I samband med avvecklingen kommer många av de dagbrott som ännu är i användning att fyllas med vatten och omvandlas till sjöar. Ett problem som redan har...
Trots att biobränslen ger omfattande utsläpp av koldioxid noteras det som nollutsläpp på papperet och räknas separat i statistiken. Tidningen DN avslöjade nyligen att en femtedel, 19 procent, av alla svenska koldioxidutsläpp – motsvarande hela transportsektorn – aldrig har redovisats till FN. – Att...