Assemblin utser Fredrik Wirdenius till ny styrelseledamot

Fredrik Wirdenius. Bild: Assemblin

Vid en extrainsatt bolagsstämma valdes Fredrik Wirdenius till ny styrelseledamot i Assemblin.

Fredrik Wirdenius (född 1961) har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm. Fredrik har haft ett flertal ledande befatningar inom Skanska och var verksam som vd och koncernchef i fastighetsbolaget Vasakronan AB mellan 2008 - 2019. Idag driver han en egen rådgivningsverksamhet, och är styrelseordförande i Willhem AB, Hållbo AB och 3E Property AB samt styrelseledamot i Kungsleden AB, Axfast AB, Nobelhuset AB samt Scandic Hotels AB.

– Fredrik Wirdenius har ett långt förflutet i den svenska och internationella bygg- och fastighetsbranschen. Han har också ett stort fokus på kundnytta och service, vilket är viktigt för Assemblins fortsatta framgång. Jag är därför mycket glad över att kunna välkomna Fredrik till Assemblins styrelse, säger Mats Wäppling, styrelseordförande i Assemblin.

– Installationsbranschen är en spännande bransch som har en viktig roll att spela i samhället, inte minst i den pågående klimatomställningen. Assemblin har på kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska installationsmarknaden, och jag ser fram mot att bidra med min erfarenhet till Assemblins fortsatta utveckling och tillväxt, säger Fredrik Wirdenius.