Ecoclime Facility Partners har tecknat avtal om cirkulära energitjänster för 10 MSEK

Bild: Pexels

Ecoclimes dotterbolag Ecoclime Facility Partners har på kort tid tecknat två avtal om cirkulära energitjänster omfattande 1,2 MSEK årligen. Ett av dessa avtal gäller tjänster som ska levereras under 10 år till Vilhelmina Folkets Hus, om 1 MSEK/år. Sedan tidigare har avtal tecknats med gymnasieskolan Malgomajskolan i Vilhelmina om 200 000 kr per år.

Ecoclime kommunicerade den 26 april 2018 avtalet om det cirkulära energisystemprojekt som avtalats med Folkets Hus i Vilhelmina. Ett utvecklingsprojekt som omfattat utvecklingen av ett cirkulärt energisystem och innefattar en rad unika energilösningar bl a Evertherms SEW energisystem för spillvattenvärmeåtervinning, solfångare samt ackumulering av värmeenergi. SDC Automations digitala plattformslösning har möjliggjort integrationen med ett geoenergisystem innefattande försörjning av komfortvärme och frikyla i fastigheten. Utvecklingsprojektets resultat kommer att spridas via Sveriges och EUs klimatnätverk, då det är delfinansierat av Europeiska Utvecklingsfonden ERUF och Länsstyrelsen Västerbotten.