Ei - elmarknaden vecka 16 2024

Foto: Roland Larsson / Unsplash

Priset på systemet ökade med 111 procent jämfört med förra veckan, vilket resulterade i ett veckogenomsnitt på 55 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområden SE1 och SE2 steg med 201 respektive 194 procent, med ett genomsnittligt pris på cirka 51,3 EUR/MWh. I SE3 ökade spotpriset med 234 procent till ett veckogenomsnitt på 58,7 EUR/MWh. I SE4 ökade spotpriset också med 234 procent, vilket gav ett veckogenomsnitt på 69,7 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 2,8 procent till ett veckogenomsnitt på 118,5 USD/ton. Oljepriset minskade med 1,9 procent och genomsnittspriset för veckan var 88,4 USD/fat. Gaspriset steg med 11 procent, vilket ledde till ett veckomedel på 31,6 EUR/MWh.

Under veckan låg magasinernas vattennivåer i Norden och Sverige under det normala, med minskningar på 1,7 respektive 1,5 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen minskade med 57 procent i Sverige jämfört med förra veckan. I Norden minskade vindkraftsproduktionen med 50 procent jämfört med förra veckan.

Rapporten i sin helhet kan du läsa HÄR!