Energibranschen - Årets mest attraktiva arbetsgivare

Bild: Energi Företagen

För tredje året i rad visar Nyckeltalsinstitutets undersökning att energibranschen är den mest attraktiva branschen att arbeta inom. Det är också den mest jämlika branschen enligt Jämställdhetsindex Jämix.

Nyckeltalsinstitutet genomför årligen en undersökning av arbetsvillkor baserat på data från cirka 400 företag med omkring 800 000 anställda. Energibranschen toppar nu listan för tredje året i rad, både när det gäller attraktivitet som arbetsgivare och jämställdhet i branschen.

"Det är fantastiskt att branschens arbetsgivare fortsätter att prestera på topp! Vi ser att våra medlemmar strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare. Med tanke på att energibranschen växer och har ett stort behov av nya anställda är det glädjande att se att det är en bransch där människor trivs!" säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen.

Jämställdhetsindex, Jämix, undersöker arbetsmiljö, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för anställda kvinnor jämfört med män. Trots en mindre jämställd grundstruktur i energibranschen, visar undersökningen att det finns mycket jämställda möjligheter för kvinnor och män. Det erbjuds lika chefskarriärmöjligheter, jämställda anställningsformer och en jämställd lönestruktur.

Några andra styrkor hos energibranschen som arbetsgivare är:

  • Hög andel tillsvidareanställningar med en median på 98 procent, jämfört med 95,5 procent för alla branscher.
  • Likvärdiga karriärmöjligheter för män och kvinnor internt.
  • Lägre andel avgångar jämfört med andra branscher.
  • Färre anställda per chef, med en median på 8 anställda per chef jämfört med 10 i övriga branscher.

Modity Energy Trading blev utnämnd till mest attraktiva arbetsgivaren och knep förstaplatsen på topplistan för attraktiv arbetsgivarindex. Modity Energy Trading är ett energihandelsbolag som riktar sig till energibolag, producenter och industri, och deras framgång bygger bland annat på låga avgångstal, 100 procent lyckade rekryteringsprocesser och mer tid för kompetensutveckling än genomsnittet.

Uniper tog andraplatsen på topplistan.

Fakta om Nyckeltalsinstitutets kartläggning: Undersökningen bygger på insamlad statistik från 2023 och har genererats från en databas med information om över 800 000 anställdas faktiska arbetsvillkor, från cirka 400 företag och organisationer.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv och värderar de nio mest centrala områdena för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, såsom hög andel tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Jämställdhetsindex Jämix baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor, lönestrukturer, ledningsgrupper, föräldraskap samt heltids- och tillsvidareanställningar.