Bioenergi

Den 17 december 2018 beviljade arbets- och näringsministeriet Nurmo Bioenergia Oy energistöd till ett belopp av högst 9,3 miljoner euro för byggande av en biogasanläggning i Nurmo ett par kilometer från Atrias stora livsmedelsfabrik. Anläggningen är det hittills största planerade projektet i Finland...
I Washington rapporterar Reuters att den amerikanska etanolindustrin drabbas starkt av Trump - administrationens handelskrig med Kina. Detta framgår av ett antal aktuella kvartalsvisa ansökningar från landets etanolföretag. Som svar på Trumps tullar beslutade Kinas handelsdepartement 2017 om att...