Schweizare med dansk miljardinvestering satsar på dansk Silicon Valley inom PTX

Hamnen i Esbjerg. Schweiziska H2 Energy arbetar med att bygga en stor anläggning vätgasproduktion på 1 gigawatt i Esbjerg. Foto: Wikipedia Common, kredit: Taxiarchos228

Med sin 1 gigawatt stora vätgasproduktion för tunga transporter i Esbjerg är schweiziska H2 Energy Europé, ett av de företag som tror på en dansk vätgasindustri under de kommande åren.

- Men en dansk förstaplats kräver politisk handling, lyder beskedet.

Snabba ryck behövs

Satsningen på havsvindsenergi måste påskyndas ofördröjligen ifall Danmark ska lyckas bli en föregångare inom grön vätgas.

Så lyder beskedet från schweiziska H2 Energy som just nu arbetar med att bygga en vätgasproduktion på 1 gigawatt i Esbjerg.

Anläggningen måste börja producera redan 2025, och det betyder att det kommer att behövas mycket mer fart om ett effektivt danskt spelrum inför PTX-racet ska bli verklighet.