”Biogasproduktionen kan breddas ytterligare genom ny teknik”

Merparten av biogasen uppgraderas till fordonsgas. Priset styr enligt E.on, förhållandet mellan de olika drivmedlen, men historiskt sett har priset på fordonsgas varit omkring 15-20 procent lägre än bensin och diesel. Om man kör 1 500 mil kan man alltså spara runt 5 000 kronor varje år jämfört med en bensindriven bil. hävdar E.on. Foto: E.on.

Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 terawattimmar för den svenska biogasen, där merparten används till fordonsgas.

Den svenska biogasmarknaden har ökat successivt under de senaste åren, om än i långsam takt. Men många bedömare menar att den framtida potentialen är stor, skriver Energivärlden på sin hemsida.

- Det är en komplex situation där många faktorer påverkar marknaden, men det finns ändå en grundoptimism och en tro på att den svenska biogasmarknaden kan växa betydligt, säger Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten till Energivärlden.

Produktionsrekordet 2016 på drygt 2 terawattimmarvar, enligt Svensson, en ökning med fyra procent jämfört med föregående år.

Merparten uppgraderas till fordonsgas, runt 20 procent går till uppvärmning och en mindre del till elproduktion och industriprocesser.

Att bygga upp en fungerande biogasmarknad har varit en gradvis process med statliga Biogasutlysningen som en viktig bas för marknadsintroduktion av ny teknik fram till 2016. I satsningen har projekt fått statligt investeringsstöd via Energimyndigheten.

– Det går alltid att diskutera vad som är hönan och vad som är ägget med att utveckla en ny marknad och exakt i vilken takt som det skulle vara bäst att introducera bilar eller tankstationer, förklarar Kalle Svensson för Energivärlden.

- Men det som känns intressant nu är att flera större företag investerar som finländska Gasum på produktionssidan och att Volvo och Scania lanserat gaslastbilar med förbättrad funktion och verkningsgrad.

Kalle Svensson tror, enligt Energivärlden, att det delvis varit en nödvändig mognadsprocess. I Biogasutlysningen – som omfattade 31 projekt för totalt 178 miljoner kronor – fanns bland annat en satsning på oprövad teknik för gastlastbilar med tvåbränslesystem, diesel/fordonsgas.

- Men då lyckades man inte hitta fungerande lösningar och motorstyrningen var ett problem. Projektet gav ändå fordonsindustrin erfarenheter som varit viktiga för att vidareutveckla tekniken inom området.

Kalle Svensson pekar på att biogasmarknaden är i en fas av omstrukturering på fler sätt.

- Nya affärsmodeller visar att marknaden blir alltmer kommersiellt intressant. Det kommunala avfallsmonopolet gör att det offentliga alltid kommer att vara en stark aktör, men en lösning kan vara som i Storstockholm att Scandinavian Biogas rötar avfall i samverkan med kommuner.

Källor: Energimyndigheten/ Energivärlden.se