UPM planerar bioraffinaderi i sydöstra Finland

Den miljökonsekvensbedömningen som UPM startade i februari är ett rättsligt förebyggande miljöpolitiskt förfarande, som bekräftas av koncernens vice VD Jyrki Ovaska. Bild: Markku Björkman
Den föreslagna platsen för UPM:s bioraffinaderi ligger inom området för ett demonterat kraftverk som tidigare drivits av energibolaget Pohjolan Voima. Bild: UPM

UPM undersöker möjligheterna att producera biobränsle i ett bioraffinaderi i Mussalo, Kotka i sydöstra Finland. Granskningen genomförs inom ramen av en miljökonsekvensbedömning (MKB).

Utredningen av ett eventuellt Kotka-bioraffinaderi befinner sig i sin första fas och miljökonsekvensbeskrivningen förväntas normalt ta ungefär ett år.

EU och nationell politik för biobränslen kommer också att spela en viktig roll vid den slutliga bedömningen av eventuella investeringar.

I den aktuella MKB-studien anges bland annat att det föreslagna andra UPM-bioraffinaderiet ska kunna använda en annan råmaterialbas och -teknologi än UPM:s nuvarande biobränsleraffinaderi. Anläggningen i Kotka skulle kunna producera cirka 500 000 ton avancerade biobränslen för transport, tillverkad av flera förnybara och hållbara råvaror.

- Vi kommer att granska användningen av flera nya råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier, såsom trärester och annat hållbart avfall och andra restprodukter. Dessutom testar vi i Uruguay ett koncept som går ut på att använda växten Brassica Carinata råmaterial för biobränslen. Rapsleraterad olja skulle också kunna vara ett av de möjliga råvarorna för Kotkas framtida bioraffinaderi , säger Petri Kukkonen, Vice President för UPM Biofuels Development.

Den miljökonsekvensbedömningen som UPM startade i februari är ett rättsligt förebyggande miljöpolitiskt förfarande. MKB undersöker olika alternativ, miljöpåverkan och möjligheten att minimera skadliga effekter samt inhämtar yttranden från olika intressenter på alla dessa områden.

UPM har påbörjat en miljökonsekvensgranskning inför byggandet av ett eventuellt bioraffinaderi för Mussalo, Kotka, i Finland. Den föreslagna platsen ligger inom området för ett demonterat kraftverk som tidigare drivits av energibolaget Pohjolan Voima.

Källa: UPM