ABB skapar nya divisioner

Foto: ABB

ABB skapar en ny division "Power Grid". Vidare skapas en ny division "Electrification Products".

Fokus är fortsatt på lönsam tillväxt med värdeskapande förvärv, heter det vidare.

ABB ska minska kostnaderna med 1 miljard dollar fram till slutet av 2017 genom att öka produktiviteten bland tjänstemännen, enligt ett pressmeddelande.

Bland annat ska regionala så kallade "shared services"-center rullas ut samtidigt som andra funktioner strömlinjeformas. Kostnaden för programmet väntas bli 1,2 miljarder, varav 850-900 miljoner avser omstruktureringskostnader och cirka 350 miljoner implementeringskostnader.

Av omstruktureringskostnaderna kommer 300-600 miljoner att bokföras 2015 (främst i det fjärde kvartalet), 150-300 miljoner 2016 och 50-250 miljoner 2017. Implementeringskostnaderna fördelar sig på 75 miljoner 2015, 200 miljoner 2016 och 75 miljoner 2017.

En av de första prioriteringarna i programmet är att minska rörelsekapitalet genom förbättra lagerhållningen. Lageromsättningshastigheten ska öka för att hamna i linje med benchmark inom industrin. Programmet väntas frigöra 2 miljarder i rörelsekapital till slutet av 2017.

Lägre antaganden om tillväxten, både globalt och på tillväxtmarknader, tillsammans med ett lägre oljepris ligger bakom att ABB att sänker tillväxtmålet till 3-6 procent från tidigare 4-7 procent.

"Man skulle kunna säga att vi gör en marknadsvärdering av vårt mål", säger vd Ulrich Spiesshofer på presskonferensen inför kapitalmarknadsdagen i London.

"Tittar man förra året så var de bakomliggande antagandena att tillväxten skulle vara 3-3,5 procent under de kommande sex åren och att oljepriset skulle vara runt 100 dollar."

"Vi ser på våra mål på ett ansvarsfullt sätt - vi gör inte nervösa ändringar. Men här måste vi erkänna att världen har förändrats. För det första väntas den globala tillväxten fram till 2020 vara mer 2-2,5 procent och inte 3-3,5 procent. För det andra har oljepriset fallit kraftigt och det kommer inte att återhämta sig på kort sikt. För det tredje kommer tillväxten på tillväxtmarknaderna att vara lägre."

"Så tar du de tre elementen - global tillväxt, oljepriset och tillväxten på tillväxtmarknader - så är det de viktigaste orsakerna (till att vi sänker målet)", säger Spiesshofer.

Bolaget lät sina andra mål - som är en operationell ebita-marginal på 11-16 procent, en tillväxt i operationell vinst per aktie på 10-15 procent, ett kassaflödeskonvertering (fritt kassaflöde/nettoresultat) på över 90 procent och en CROI (cash return on invested capital) på medelhöga "teens" - stå kvar oförändrade.

(SIX News)