Kärnkraft

Ytterligare en kommun i södra Norges Agder län, Lyngdal, har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Kjernekraft för att undersöka möjligheterna till ett framtida kärnkraftverk i området. Norsk Kjernekraft - som strävar efter att bygga, äga och driva små modulära reaktorer (SMR) i Norge i samarbete med...

- Det är märkligt att inte kärnkraftens förmåga att minska prisvolatiliteten har lyfts fram på ett tydligare sätt, skriver professor Magnus Söderberg från Griffith University på Second Opinions debattsida, som sponsras av Energiföretagen Sverige och är en plats för fakta, diskussion och fördjupning...