Kärnkraft

Avtalet innebär att det ska skapas tillverkningskapacitet i Ukraina för komponenter till små modulära kärnreaktorer, samt system för lagring och transport av använt kärnbränsle. Holtec har utvecklat sin SMR-enhet sedan 2011 och företaget har även långvariga band med Ukraina - i april 2023 syftade...

En uppföljningsmission från Internationella atomenergiorganet har kommit fram till att valet av Doicesti som plats för implementering av små modulära reaktorer överensstämmer med organisationens säkerhetsstandarder. Slutsatsen från IAEA:s Site and External Events Design (SEED) uppföljningsmission...