Kärnkraft

Fortum kan fortsätta att driva kärnkraftsverket i Lovisa på ett säkert sätt fram till 2050, har Finlands strålnings- och kärnsäkerhetsmyndighet (STUK) meddelat landets ekonomi- och sysselsättningsministerium (TEM). Regeringen förväntas fatta beslut om förlängning av tvåenhetsanläggningens...

UK Atomic Energy Authority (UKAEA) och First Light Fusion har undertecknat ett avtal om design och konstruktion av en anläggning för företagets nya nettoenergiförstärkare, Machine 4, på myndighetens Culham Campus i Oxfordshire. Kärnfusion är den process genom vilken två lätta kärnor kombineras för...