Reportage

Nej. Det blir ingen risk för bortkopplingar av tung industri om SvK får som de vill i sina utbyggnadsmodeller. Men vätgasexporten till Europa får förmodligen läggas på is tills vidare. Av: Jörgen Städje Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher i Sverige under 2018, 2019...

Energimyndigheten har nyligen sjösatt det ambitiösa forskningsprogrammet Framtidens elsystem, som består av olika flera olika delprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska belysa utmaningar kopplade till elproduktion och användning samt framtidens elnät. Av: Simon Matthis Forskningsprogrammet...