Reportage

United Nations Economic Commission for Europe har lagt fram slutresultatet av en studie om hur vi ska göra för att minska vårt klimatavtryck till nära noll år 2050 och de har tänkt länge och mycket. AV JÖRGEN STÄDJE Studien fokuserar på UNECE-regionen, vilken omfattar Europa och länder i Nordamerika...

De höga elpriserna ökar intresset bland kunder att ansluta sig till fjärrvärme – samtidigt ser leverantörerna med oro på ett kommande EU-beslut som kan innebära att restprodukter från skogsindustrin kommer att klassas som ohållbara. AV PATRICK EKSTRAND DET ÄR VÄLDIGT HÖGT TRYCK på...