Reportage

Solel kan byggas ut snabbare än något annat kraftslag och storskaliga anläggningar som till exempel solelparker gör det möjligt att på kort tid ge ett stort bidrag till elförsörjningen. De svenska solelparkerna blir både allt fler och allt större, men trots det utgör de än så länge en mycket liten...

Tillgången till bränsle påverkas i allra högsta grad av det pressade läget i omvärlden och allt fler energibolag flaggar nu för en ansträngd bränslesituation. En kraftigt ökad konkurrens om biobränslen från övriga europeiska länder samt en minskad produktion ...