Debatt

Tidöregeringen börjar nu vackla vad avser kärnkraftsutbyggnad. Istället sjunger man vindkraftens lov och vill ha en snabbare tillståndsprocess för vindkraft. Varför? Vindkraften kan aldrig bli det kraftslag som försörjer Sverige. Varenda MW installerad effekt vindkraft måste åtföljas av lika många...

Av Sven Olof Andersson Hederoth Dagens diskussion kring ny planerbar elproduktion, verkar pendla mellan djupaste depression och flammande eufori. Depression när man tror att det ska ta 20 år för att få till stånd ett nytt kärnkraftverk och eufori när man hittar någon ny reaktorkonstruktion som ska...