Debatt

Av Simon Matthis Kina skyndar sig att teckna långsiktiga avtal för LNG-leveranser (flytande naturgas) för att ge Kina ännu mer kontroll över den globala LNG-marknaden, i en tid när konkurrensen om den flytande naturgasen hårdnar. Det skriver Bloomberg. Kinesiska företag sluter fler LNG-köpeavtal än...

Överinvesteringarna i förnybara energikällor och underinvesteringarna i fossila bränslen eller kärnkraftsinfrastruktur har lagt entropi till det europeiska energisystemet. Så här: vind- och solenergi är i drift mindre än hälften av tiden, och man kan inte välja vilken hälften av tiden det är. Det är...