DEBATT ; Behövs vindkraften?

Bild; Sven Olof Andersson Hederoth

AV; Sven Olof Andersson Hederoth

Debattinlägg
Flera politiker har den senaste tiden yttrat att vi ”behöver” vindkraften, som om det vore en naturlag att vi måste ha vindkraft. Stämmer det?

Nej. Det tydligaste beviset för att vi inte behöver ett enda vindkraftverk är att vi före 2007 klarade oss alldeles utmärkt utan vindkraft. Dessutom har svensk elproduktion varit fossilfri sedan början på 1980-talet tack vare kärnkraften. I perioden innan 2007 hade vi dessutom tillräckligt med el och låga priser.

Dessutom är det tydligt att en överväldigande majoritet av svensk vindkraft går på export. Så fort det blåser, exporteras el. Detta är inte konstigt med tanke på att mer än 2/3 av all vindkraft i Sverige byggs med utländskt ägande och där ägarna vill ha strömmen till sina kunder i t ex Tyskland.

Den senaste trenden i vindkraftsutbyggnaden är att bygga dem till havs. Ur vindkraftsindustrins perspektiv för detta med sig flera fördelar: Man antar att det blåser mer ute på havet vilket gör vindkraftverken mer effektiva, man kan bygga större verk och förhoppningsvis är det folkliga motståndet svagare vid en havsplacering. Kostnaderna däremot springer iväg. Inte minst kostsamt blir det att ansluta ett havsbaserat vindkraftverk till land. Så dyrt att man diskuterar olika subventioner. Det blir alltså väldigt tydligt att vindkraften inte kan betala sina egna kostnader utan är beroende av bidrag från skattebetalarna för att räkningen ska gå ihop.

Nej, vindkraften behövs inte.